Νέο ολοήμερο Νηπιαγωγείο στη Νίκαια

Στη φάση της υλοποίησης μπαίνει ένα ακόμη έργο στον τομέα της εκπαίδευσης στη Θεσσαλία, ένα έργο που πρόκειται να δώσει λύση στο πρόβλημα της στέγασης του νηπιαγωγείου Νίκαιας. Συγκεκριμένα, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός, υπέγραψε χθες την έγκριση συμβασιοποίησης του έργου του Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας «3/θεσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, με τη μέθοδο της προκατασκευής», προϋπολογισμού 622.806,04 € (με ΦΠΑ). Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Κιλελέρ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και η υλοποίησή του περαιώνεται σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα πριν τη λήξη του 2015 , δηλαδή στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

«Με διαγενεακές πολιτικές κληροδοτούμε τα σχολεία του αύριο και στηρίζουμε τη δημόσια παιδεία», δήλωσε ο κ. Κώστας Αγοραστός και επισήμανε: «Με το έργο αυτό δίνουμε λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα στη Νίκαια και ικανοποιούμε παράλληλα ένα πάγιο αίτημα της μαθητικής – εκπαιδευτικής κοινότητας και των ανθρώπων της περιοχής. Τα προηγούμενα χρόνια το νηπιαγωγείο λειτουργούσε σε ένα παλαιό κτίριο και σε ιδιωτικές αίθουσες. Πλέον, με την υλοποίηση του έργου αυτού αναβαθμίζουμε την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης στο Δήμο Κιλελέρ, καθώς το νέο σύγχρονο σχολείο, που πρόκειται να κατασκευαστεί, έχει όλα τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα και λύνει το ζήτημα της υποδομής για πολλές δεκαετίες στο μέλλον. Παράλληλα, μέσω της κατασκευής του έργου, ενισχύουμε την τοπική οικονομία και στηρίζουμε θέσεις εργασίας».

Το τριών τμημάτων ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, χωροθετείται επί των οδών Ι. Παπαγιαννοπούλου και Μελίνας Μερκούρη, στο Δ. Κιλελέρ. Το έργο αποσκοπεί στην αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο αναβάθμισης της ποιότητας ζωής στο Δήμο Κιλελέρ. Η κατασκευή του έργου θα δώσει λύση στο στεγαστικό πρόβλημα του σχολείου, που σήμερα στεγάζεται στο παλιό κτίριο νηπιαγωγείου, σε χώρο που παραχωρείται από το Δήμο και σε νοικιασμένη αίθουσα, μη ικανοποιώντας τις απαιτήσεις λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου, με 82 μαθητές στο τελευταίο έτος.