Ο Κουρέτας στο ΥΠΕΞ

Συμμετοχή τoυ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείου Εξωτερικών στην Αθήνα για την Ανάδειξη και την Αξιοποίηση Ώριμων Ερευνητικών έργων της χώρας (Πέμπτη 17 / 7 /2014).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στο αμφιθέατρο «Κρανιδιώτης», στο κτήριο του ΥΠΕΞ, Ακαδημίας 1.

Η ημερίδα απευθύνονταν στους Πρέσβεις και τους Εμπορικούς ακολούθους των ευρωπαϊκών χωρών με στόχο την παρουσίαση ώριμων προς εμπορική εκμετάλλευση τεχνολογιών.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μετά την πρόσκληση του ΥΠΕΞ προς όλα τα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά κέντρα της χώρας, για την υποβολή τεχνολογιών ώριμων προς εμπορική εκμετάλλευση, προκρίθηκε μεταξύ των πολλών προτάσεων που κατατέθηκαν, να παρουσιάσει στον αγροδιατροφικό τομέα τις τεχνολογίες του καθηγητή κ. Δημήτρη Κουρέτα για την παραγωγή βιολειτουργικών τροφίμων (EATWALK).

Ο Καθηγητής Δημήτρης Κουρέτας αναφέρθηκε στη σύνδεση της καινοτομίας με την έρευνα, με απώτερο στόχο την αξιοποίηση της ποιοτικής επιστημονικής έρευνας μέσω καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων και τη μεταφορά της από τα επιστημονικά εργαστήρια στην κοινωνία και την αγορά για την βελτίωση της ζωής των ευρωπαίων πολιτών. Στη συνέχεια παρουσίασε τις τεχνολογίες που αφορούν στην παραγωγή βιο-λειτουργικών τροφίμων με κύριο συστατικό την πρωτεΐνη που προέρχεται από το τυρόγαλο αιγο-πρόβειου γάλακτος. Ένα προϊόν που θα μπορούμε να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος της πράσινης διπλωματίας στις υποσιτιζόμενες χώρες λόγω των πράσινων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται.

Ακολούθησε συζήτηση, κατά την οποία οι παρευρισκόμενοι έθεσαν στους ομιλητές σχετικά ερωτήματα κι εξοικειώθηκαν με τις προσφερόμενες τεχνολογίες ώστε να προάγουν με τον καταλληλότερο τρόπο τις τεχνολογίες αυτές στις επιχειρήσεις και τους φορείς των χωρών τους.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο κ. Παναγιώτης Μίχαλος Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του ΥΠΕΞ, ο Δρ. Χρήστος Βασιλάκος Γενικός Γραμματέας ΓΓΕΤ ο κ. Μιχάλης Χρηστίδης, Β” Γενικός Διευθυντής, Υπ. Εξωτερικών ενώ παρευρέθηκαν Πρέσβεις και εμπορικοί ακόλουθοι από χώρες της ΕΕ.