Ο νόμος που «παγώνει» τις αγροτικές επιδοτήσεις!

Στη Βουλή φέρνει το θέμα ο Θωμάς Ψύρρας

Ο Βουλευτής Λάρισας της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, Θωμάς Ψύρρας, κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς α) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και β) Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά με τις επιδοτήσεις των αγροτών που έχουν παγώσει εξαιτίας της εφαρμογής του Ν. 4254/2014, που προβλέπει τον συμψηφισμό των οφειλών των αγροτών προς τον ΟΓΑ με τις ενωσιακές ενισχύσεις.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Σε εκκρεμότητα βρίσκονται οι πληρωμές που αφορούν: α) την εξισωτική αποζημίωση,β) την απονιτροποίηση, γ) τα βιολογικά και άλλα προγράμματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η τελευταία ρύθμιση στο Νόμο 4254/2014 για τη δημιουργία ενδιάμεσου λογαριασμού (ΗΔΙΚΑ) θα γίνεται ο συμψηφισμός των ενισχύσεων με τυχόν χρέη των δικαιούχων σε ΟΓΑ, εφορία κ.ά., παγώνει τη διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι αυστηρό και ξεκάθαρο και δεν αφήνει περιθώριο για να παρακρατούνται τα χρήματα των πληρωμών που δικαιούνται οι αγρότες. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 28 του καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου: «…οι ενισχύσεις στα πλαίσια των καθεστώτων στήριξης που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι καταβάλλονται στο ακέραιο στους δικαιούχους». Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 11 του νέου Οριζόντιου Κανονισμού της ΕΕ, 1306/2013, αναφέρεται ότι «Πλην αντιθέτων διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας, οι πληρωμές που αντιστοιχούν στη χρηματοδότηση που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό καταβάλλονται στο ακέραιο στους δικαιούχους».

Τον Απρίλιο ψηφίστηκε στη Βουλή ο νόμος 4254/2014 (ΦΕΚ 85Α’) που έρχεται σε αντίθεση με την ενωσιακή νομοθεσία γιατί προβλέπει μεταξύ άλλων ότι: «Το Δημόσιο, οι φορείς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, και ΑΕ του Δημοσίου τομέα που καταβάλλουν πάσης φύσεως, πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις, αποστέλλουν δέκα ημέρες (10) πριν την ημερομηνία πληρωμής τα ηλεκτρονικά αρχεία των δικαιούχων των ανωτέρω καταβολών στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε.. Η Η∆ΙΚΑ Α.Ε. για λογαριασμό των ασφαλιστικών οργανισμών και των φορέων που καταβάλλουν επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, διασταυρώνει εντός δεκαημέρου τα ανωτέρω αρχεία και αποστέλλει στα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (απευθείας ή μέσω του Συστήματος Πληρωμών ∆ΙΑΣ) τα ποσά προς πίστωση των δικαιούχων, αφού έχει γίνει η παρακράτηση των οφειλών στους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Επίσης, αποστέλλει στο Σύστημα Πληρωμών ∆ΙΑΣ τα ποσά των οφειλών προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς τα οποία παρακρατήθηκαν τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται σε πίστωση των λογαριασμών των ασφαλιστικών οργανισμών».

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η παραπάνω ρύθμιση έρχεται να αντιμετωπίσει τα τεράστια προβλήματα με τις ανείσπρακτες οφειλές του ΟΓΑ. Ενδεχόμενη αυστηρή εφαρμογή του μέτρου των συμψηφισμών (μέσω ΗΔΙΚΑ) με στόχο την είσπραξη των οφειλών θα σήμαινε την ολοκληρωτική κατάσχεση των ενωσιακών ενισχύσεων (προκαταβολή τσεκ και όχι μόνο) για τη συντριπτική πλειοψηφία των δικαιούχων.

Στην ομιλία μου στη Βουλή στην Ολομέλεια για το Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών (31.03.2014) είχα επισημάνει το πρόβλημα, λέγοντας χαρακτηριστικά «Προσέξτε. Μέσα στο νομοσχέδιο στο άρθρο ια2 του άρθρου 1 οι ασφαλιστικοί οργανισμοί μπορούν να παρακρατούν από την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών τα οφειλόμενα ποσά από πάσης φύσεως καταβολές, επιδοτήσεις και αποζημιώσεις. Προσέξτε. Θα βρεθούμε με την πλάτη στον τοίχο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.».

Μόνο στην περιοχή της Θεσσαλίας ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές για τα προγράμματα απονιτροποίησης των χωραφιών έως τώρα με τις υπόλοιπες περιοχές να αναμένουν. Ενώ οι φάκελοι που κατέθεσαν οι αγρότες των λοιπών περιοχών ήταν πλήρεις, δεν έχει μέχρι σήμερα γίνει η εκταμίευση του ποσού.

Επειδή η ρύθμιση για την παρακράτηση των επιδοτήσεων μέσω της αποστολής των χρημάτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ έρχεται σε αντίθεση με το ενωσιακό πλαίσιο, το οποίο υπερισχύει του εθνικού, θα επιφέρει καταλογισμούς.

Επειδή ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αρμόδιος να καταθέτει τα χρήματα των ενωσιακών ενισχύσεων στους λογαριασμούς των παραγωγών και όχι στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

Επειδή ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι έτοιμος εδώ και 15 ημέρες να εξοφλήσει την εξισωτική του 2013 , το σύνολο των βιολογικών και τα υπόλοιπα των περιβαλλοντικών προγραμμάτων.

Επειδή εκκρεμεί η απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης από το ΥΠΑΑΤ αναφορικά με το αν θα γίνει παρακράτηση της χρηματοδότησης από τον ΟΓΑ για τις οφειλές των αγροτών προς τον Οργανισμό.

Επειδή με τη συγκεκριμένη ρύθμιση επιδιώκεται να γεμίσουν τα ταμεία του ΟΓΑ αλλά θα δημιουργηθεί έλλειμμα στον κρατικό προϋπολογισμό.

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Είναι στις προθέσεις σας η κατάργηση της διάταξης για τους συμψηφισμούς;

Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το έλλειμμα του ΟΓΑ ;

Σε περίπτωση εφαρμογής της διάταξης για τους συμψηφισμούς, έχετε υπολογίσει τα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση;

Πότε θα πληρωθούν οι παραγωγοί;

Υπάρχει εναλλακτική πρόταση για να εισπράξει ο ΟΓΑ ένα μέρος από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των αγροτών προς αυτόν, χωρίς να χρειάζεται να παρακρατηθούν οι ενωσιακές επιδοτήσεις»;