Στο πλευρό του Απ. Καλογιάννη η ΠΕΔ Θεσσαλίας

Το διοικητικό συμβούλιο της ΠΕΔ Θεσσαλίας σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 4-11-2014 συζήτησε για το θέμα που αφορά στη δίωξη του δημάρχου Λάρισας κ. Καλογιάννη Απόστολου και κατέληξε στο παρακάτω ψήφισμα:

«Το Δ.Σ. της ΠΕΔ Θεσσαλίας με ομόφωνη απόφασή του στηρίζει τον Δήμαρχο Λαρισαίων καθώς και όλους του Δημάρχους της χώρας που στην προσπάθειά τους να επιτελέσουν το έργο που τους ανέθεσαν οι Δημότες τους , διώκονται ποινικά από την Πολιτεία.

• Είμαστε αντίθετοι στην όποια αναίτια δίωξη των Δημάρχων διότι έτσι απαξιώνεται ο θεσμός του Δημάρχου και καταργείται παντελώς η «αυτοτέλεια» του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

• Η ΠΕΔ Θεσσαλίας υπερασπίζεται ολοκληρωτικά την διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα χωρίς εκπτώσεις, χωρίς προσκόμματα, χωρίς στεγανά. Είναι καθήκον αλλά και αυτονόητο δικαίωμα της πολιτείας να ασκεί έλεγχο νομιμότητας σε κάθε πράξη και σε κάθε θεσμό που υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον όπως είναι αυτονόητο και νόμιμο δικαίωμα της κοινωνίας των πολιτών προς τους οποίους η Τοπική Αυτοδιοίκηση λογοδοτεί δημόσια.

• Η ΠΕΔΘ επιμένει στην πιστή εφαρμογή των Νόμων και των Προεδρικών Διαταγμάτων όπως ακριβώς είχαν ψηφισθεί και όχι στον επανέλεγχο και επανακαθορισμό των κριτηρίων πρόσληψης που σχετίζονται με τις μετατροπές των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου.

• Απαιτείται ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των υπαλλήλων που στόχο θα έχει την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες χωρίς υποχρεωτικές ποσοστώσεις , απολύσεις και διαθεσιμότητες.

• Η Αυτοδιοίκηση ως θεσμός δεν μπορεί να δέχεται επιθέσεις οι οποίες πλήττουν το κύρος της και βάζουν ανυπέρβλητα εμπόδια στη λειτουργία της. Υπενθυμίζεται σε όλους ότι κανένας Δήμαρχος και κανένα Δημοτικό Συμβούλιο δεν υπερασπίζονται την αδιαφάνεια και την πλαστότητα. Η αυτοδιοίκηση διαχρονικά τάσσεται υπέρ των διαφανών και όχι υπέρ των προσχηματικών ελέγχων.

• Καλούμε όλους του φορείς της Τ.Α να παρέμβουν προς όλα τα θεσμοθετημένα όργανα και να διατυπώσουν τις απόψεις τους προκειμένου να διαφυλαχθεί η αυτοτέλεια της Τ.Α.».