17,5 εκ. € στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για τους νέους Αγρότες

Από τη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνεται ότι για την 2η Προκήρυξη του Μέτρου 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η 3η Τροποποίηση που αυξάνει το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης και κατανέμεται για την Περιφέρεια Θεσσαλίας το ποσό των 17.500.000,00 €.

Με την εν λόγω αύξηση οι εγκεκριμένοι Νέοι Γεωργοί που είχαν καταταχθεί στην κατηγορία των Επιλαχόντων γίνονται ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ.

Άμεσα θα εκδοθούν από την Υπηρεσία οι Νέες Αποφάσεις.

Καλούνται οι Γεωτεχνικοί – Τεχνολόγοι Μελετητές να ειδοποιήσουν τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους να απευθυνθούν στις Αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας μαζί με φωτοτυπία Λογαριασμού με κωδικό ΙΒΑΝ για την Αποδοχή της Απόφασης εντός το πολύ 15 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα λήψης της Απόφασης για την επίσπευση των διαδικασιών ώστε να μπορέσουν να πληρωθούν σύντομα (εντός του 2014).