«Ιστορικό Επίτευγμα για την ΕΔΑ ΘΕΣΣ» οι 26.000 νέες συμβάσεις σύνδεσης το 2021

Υλοποιώντας στο ακέραιο τον επενδυτικό σχεδιασμό ύψους 36 εκ. €

«Η αρχή του νέου έτους για την ΕΔΑ ΘΕΣΣ σηματοδοτείται από τα επιτεύγματα του 2021, τα οποία αναδεικνύουν αφενός τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον κλάδο της διανομής φυσικού αερίου, και αφετέρου τη στρατηγική της συμβολή στην ενεργειακή μετάβαση και την ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας» όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Όπως τονίζεται, «διανύοντας μια περίοδο η οποία χαρακτηρίστηκε από τις επιπτώσεις της πανδημίας και τις ραγδαίες ανατιμήσεις στην ενεργειακή αγορά, η Εταιρεία διασφάλισε την απρόσκοπτη συνέχιση όλων των δραστηριοτήτων της, καταγράφοντας ισχυρά αποτελέσματα, τα οποία αποτελούν πυξίδα για μια νέα χρονιά προόδου.

Όπως τόνισε ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Λεωνίδας Μπακούρας, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, σεβόμενη το νομικό, ρυθμιστικό, κανονιστικό πλαίσιο και τις Άδειές της, τήρησε το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης για το 2021, υλοποιώντας στο ακέραιο τον επενδυτικό της σχεδιασμό ύψους 36 εκ. €. Χάρη στην άρτια οργάνωση, τον αυστηρό προγραμματισμό και την προσήλωση στους στόχους, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την κατασκευή υποδομών υψηλών προδιαγραφών και τροφοδότησε όλες τις νέες περιοχές.

Με την ίδια δυναμική συνεχίστηκε η ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου στις περιοχές της Αδείας, τηρώντας παράλληλα τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των Χρηστών Διανομής και Τελικών Καταναλωτών με γνώμονα τη καλλιέργεια υγειών συνθηκών ανταγωνισμού. Το 2021 αποτέλεσε μια χρονιά ορόσημο για την ΕΔΑ ΘΕΣΣ καθώς οι νέες Συμβάσεις Σύνδεσης σημείωσαν ιστορικό υψηλό ξεπερνώντας τις 26.000, αυξημένες κατά ~14% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, ενώ η διείσδυση του φυσικού αερίου ξεπέρασε το 65% του πληθυσμού των περιοχών της Αδείας. Αναλογική αύξηση κατά 9% καταγράφηκε για την κατασκευή νέων σημείων παράδοσης (Μετρητές Φυσικού Αερίου) που ανήλθαν εντός του 2021 σε 24.877. Εξίσου σημαντική ήταν η άνοδος στους διανεμηθέντες όγκους, οι οποίοι ανήλθαν σε 532,9 εκατ. Nm3 αυξημένοι κατά 18,8% συγκριτικά με το 2020.

Η Εταιρεία συνεχίζει με συνέπεια την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών στη βάση τεχνοοικονομικών παραμέτρων, που εγγυώνται την βιωσιμότητα του δικτύου διανομής. Μια ολοκληρωμένη στρατηγική που διασφαλίζει την εύλογη απόδοση των επενδύσεων για τους μετόχους και οδηγεί στη διατήρηση χαμηλών ρυθμιζόμενων χρεώσεων και στη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους για όλους τους καταναλωτές.

Ο Γενικός Διευθυντής, κ. Λ. Μπακούρας, με τον Διευθυντή Ανάπτυξης Αγοράς Φυσικού Αερίου, κ. Μ. Στεργιόπουλο και την Διευθύντρια Ανάπτυξης Αγοράς Φυσικού Αερίου Θεσσαλίας, κα Ε. Καλογήρου

Περιοχή Αδείας: Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σύμφωνα με τη Διευθύντρια Ανάπτυξης Αγοράς Φυσικού Αερίου Θεσσαλίας, κα Ε. Καλογήρου, η συνεπής υλοποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ οδηγεί στην αυξανόμενη χρήση του φυσικού αερίου στους 17 Καλλικρατικούς Δήμους της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οι νέες συμβάσεις σύνδεσης καταναλωτών στην περιοχή Αδείας Θεσσαλίας, ανήλθαν σε 8.823 σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση κατά 24% συγκριτικά με το 2020 και ξεπέρασαν προοδευτικά τις 123.934. Αντίστοιχα, οι διανεμηθέντες όγκοι στη περιοχή Αδείας Θεσσαλίας ανήλθαν το 2021 σε 202,4 εκατ. κυβικά μέτρα, σημειώνοντας αύξηση κατά 17% συγκριτικά με το 2020.

Το μεσοσταθμικό τιμολόγιο διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στη Θεσσαλία παρουσίασε το 2021 περαιτέρω μείωση κατά 21,9% σε σχέση με την προηγούμενη ρυθμιστική περίοδο, ενώ ραγδαία ήταν η μείωση για τους βιομηχανικούς καταναλωτές αγγίζοντας το 56%.

Ολοκληρώνοντας ο Γενικός Διευθυντής, κ. Λεωνίδας Μπακούρας δηλώνει σχετικά, «Παρά το ευμετάβλητο περιβάλλον που επικρατεί τόσο από την υγειονομική όσο και από την ενεργειακή κρίση, ολοκληρώσαμε μια επιτυχημένη χρονιά με 26.000 νέες συμβάσεις σύνδεσης καταναλωτών.

Πρόκειται για ένα ιστορικό επίτευγμα που πιστοποιεί αφενός τη διαχρονική εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο φυσικό αέριο και αφετέρου αναδεικνύει τη στρατηγική ικανότητα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, να αναγνωρίζει και να μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες. Συνεχίζουμε πιστά την εφαρμογή του επενδυτικού μας προγράμματος για την ανάπτυξη βιώσιμων δικτύων και την ασφαλή παροχή πρόσβασης στο φυσικό αέριο, το κυρίαρχο μεταβατικό καύσιμο για τα επόμενα χρόνια».