Προχωρούν οι διαδικασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας

Λίγα 24ωρα πριν την άφιξη του υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνου Τσιάρα, στη Λάρισα για τον αγιασμό της Παρασκευής στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας ενόψει του νέου δικαστικού έτους, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός αποφάσισε την Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας» με Κωδικό ΟΠΣ 5089279 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας. Πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο Ενεργειακής Κατηγορίας E το οποίο αναμένεται να αναβαθμιστεί σε Κατηγορία A+ με βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του.

Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:

 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο δώμα.
 • Τοποθέτηση συστήματος θερμομόνωσης περιμετρικά του κτιρίου.
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα θερμοδιακοπτόμενα, μεταλλικά, διπλoύ υαλοπίνακα.
 • Τοποθέτηση εξωτερικών σκιάστρων στην νότια όψη.
 • Εγκατάσταση νέου συστήματος θέρμανσης – κλιματισμού με αντλίες θερμότητας αέρος- νερού σε μορφή συστοιχίας και νέες τερματικές μονάδες τύπου fan – coil.
 • Εγκατάσταση τοπικών μονάδων μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας στις δικαστικές αίθουσες.
 • Εγκατάσταση ανεμιστήρων τοίχου – τζαμιού στους διαδρόμους του κτιρίου.
 • Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά τύπου LED.
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με ενεργειακό συμψηφισμό
 • Εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BEMS).

Τα παραδοτέα της πράξης σύμφωνα με την Μελέτη είναι:

 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο δώμα.
 • Τοποθέτηση συστήματος θερμομόνωσης περιμετρικά του κτιρίου.
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα θερμοδιακοπτόμενα, μεταλλικά, διπλoύ υαλοπίνακα.
 • Τοποθέτηση εξωτερικών σκιάστρων στην νότια όψη.
 • Εγκατάσταση νέου συστήματος θέρμανσης – κλιματισμού με αντλίες θερμότητας αέρος- νερού σε μορφή συστοιχίας και νέες τερματικές μονάδες τύπου fan – coil.
 • Εγκατάσταση τοπικών μονάδων μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας στις δικαστικές αίθουσες.
 • Εγκατάσταση ανεμιστήρων τοίχου – τζαμιού στους διαδρόμους του κτιρίου.
 • Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά τύπου LED.
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με ενεργειακό συμψηφισμό
 • Εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BEMS).

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 4.123.000,00 €

 

 

Πηγή: Larissanet.gr