Πρωτότυπος τρόπος διαμαρτυρίας για τα αιολικά από Τρικαλινό δάσκαλο

Ένα πρωτότυπο τρόπο διαμαρτυρίας για την αδειοδότηση και εγκατάσταση και αιολικών πάρκων στα βουνά του Ασπροποτάμου, βρήκε να κάνει ο Τρικαλινός δάσκαλος Γιώργος Πολύσης, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου Φορέων & Πολιτών για τη Διάσωση του Ασπροποτάμου.

Όπως ο ίδιος επισημαίνει «Μετά τις τελευταίες εξελίξεις (να δοθούν άδειες παραγωγής για 15 Αιολικά και σπαστά έως 3 ΜW στον Ασπροπόταμο για να μην κατατεθούν περιβαλλοντικές μελέτες) και λόγω πανδημίας είναι ίσως ο μοναδικός τρόπος διαμαρτυρίας και εύκολος για το περιβαλλοντικό έγκλημα που πάει να διαπραχθεί στον Ασπροπόταμο».

Πηγή: https://trikalain.gr