Σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης αντιμετωπίζει γυναίκα με ποσοστό αναπηρίας 67% σε χωριό των Φαρσάλων, αφού δεν έχει κανένα εισόδημα.

Όπως καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, την προσπάθεια που έκανε να εγγραφεί στην Πρόνοια, για να παίρνει ένα μικρό βοήθημα, προσέκρουσε στο πρόβλημα του ότι παλιότερα ήταν ασφαλισμένη στον ΟΓΑ, αλλά λόγω οικονομικής αδυναμίας έχει ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές και έτσι ο ΟΓΑ δεν τις χορηγεί την σχετική βεβαίωση για να μπορέσει να εγγραφεί στην Πρόνοια.

Το Εργατικό Κέντρο, θεωρεί ότι σ’ αυτές τις περιπτώσεις, γιατί σίγουρα υπάρχουν και άλλες, τα ασφαλιστικά ταμεία πρέπει να δίνουν την σχετική βεβαίωση για να μπορούν οι άποροι να πάρουν αυτό τι μικρό βοήθημα από την Πρόνοια.