Συγκρότηση σε Σώμα του νέου Δ.Σ. του ΕΤΑΣ

Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Επικουρικού Ταμείου Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 17ης Μαρτίου 2019 συνήλθε σε συνεδρίαση την Τρίτη 19 Μαρτίου και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Σωτήρης Κέλλας, Αντιπρόεδρος: Γιώργος Νούλης, Γεν. Γραμματέας: Λάζαρος Τσουμένης. Ταμίας: Ηλίας Κουτσερής. Έφοροι: Κατερίνα Τσιάρα, Κώστας Αποστολόπουλος, Άρης Ευθυμίου.