Ακατάλληλο το νερό σε «Βροχιά» και Δράκεια

Σύμφωνα με αναλύσεις δειγμάτων από τη ΔΕΥΑΜΒ

Μικροβιακή επιβάρυνση στο δίκτυο ύδρευσης του οικισμού «Βροχιά» και της τοπικής κοινότητας Δράκειας διαπιστώθηκε μετά από αναλύσεις δειγμάτων που διεξήγαγε η ΔΕΥΑΜΒ, απαγορεύοντας την κατανάλωση από τους πολίτες.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την επιχείρηση:

Μετά από αναλύσεις δειγμάτων που ελήφθησαν για τις Δ.Ε. Αρτέμιδας – Αγριάς, στα πλαίσια τακτικού προγραμματισμένου ελέγχου, τα αποτελέσματα των οποίων μας κοινοποιήθηκαν από το αρμόδιο τμήμα της Επιχείρησης σήμερα 20/08/2015, διαπιστώθηκε μικροβιακή επιβάρυνση στο δίκτυο ύδρευσης των: οικισμού «Βροχιάς» και της Τ.Κ. Δράκειας.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι δεν καλύπτονται οι απαιτήσεις της ΚΥΑ Υ2/20600/2001 για την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (πόση, μαγείρεμα, προπαρασκευή τροφής) .
Ως εκ τούτου η ΔΕΥΑΜΒ έχοντας ήδη ενημερώσει εγγράφως τις συναρμόδιες Αρχές, τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και έχοντας αναρτήσει τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΜΒ (www.deyamv.gr),

απαγορεύει στους καταναλωτές την χρήση και κατανάλωση στους ως άνω οικισμούς, του νερού που προορίζεται για την ανθρώπινη κατανάλωση και ειδικότερα για πόση, μαγείρεμα και προπαρασκευή τροφής (πλύσιμο λαχανικών, φρούτων κλπ).

Αντιθέτως το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ατομική καθαριότητα.
Η ΔΕΥΑΜΒ θα προχωρήσει άμεσα σε όλα τα αναγκαία μέτρα που ορίζει η κείμενη νομοθεσία, για την διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας.
Οι έλεγχοι θα συνεχισθούν μέχρι εξάλειψης του προβλήματος και η ενημέρωση των πολιτών θα είναι συνεχής.