Δεν αποπέμπεται ο Γ. Μολοχίδης

Απόφαση να μην αποπεμφθεί από την Ομάδα Πλειοψηφίας έλαβε χθες σε συνεδρίασή της η παράταξη «Δρόμοι Συνεργασίας», μετά την τελευταία λογομαχία με τον επικεφαλής Μαργ. Πατσιαντά.