«Εξαγγελία από σκοπιμότητα ή από άγνοια των μελετών;»

Επικριτικοί εμφανίζονται για τη ΔΕΥΑΜΒ με κοινή τους δήλωση οι κ.κ. Μήτρου και Μαρκάκης

Το γεγονός ότι η προκήρυξη ενδιαφέροντος για να ξαναγίνει από μελετητή άλλη διαχειριστική μελέτη για τη λεκάνη απορροής του ενιαίου Βόλου μόνο με δαπάνες πρόσθετες και ανώφελες θα επιβαρύνουν εκ νέου τη ΔΕΥΑΜΒ, σημειώνουν σε κοινή γραπτή τους δήλωση ο πρώην δήμαρχος Βόλου Κ. Μήτρου με τον πρ. Αντιδήμαρχο και πρ. βουλευτή Μαγνησίας Π. Μαρκάκης.
Οι δύο άνδρες, εκφράζουν απορία αν η εξαγγελία γίνεται από σκοπιμότητα ή από άγνοια των μελετών που υπάρχουν ήδη στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ, ενώ σημειώνουν ότι το ζήτημα «θα πρέπει να την αντιμετωπίσει η νεοεκλεγείσα Δημοτική Αρχή η οποία δε δικαιούται να ισχυρίζεται πλέον ότι αγνοεί το θέμα».
Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρουν στη δήλωσή τους, οι κ.κ. Μήτρου και Μαρκάκης, «το θέμα της λειψυδρίας του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου-Ν.Ιωνίας, το οποίο έχει αναδειχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα μέσω των ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΜΒ και των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ασφαλώς το σοβαρότερο πρόβλημα από τα πολλά που εξελίσσονται στην πόλη μας.
Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις προσπάθειες της Διοίκησης της ΔΕΥΑΜΒ να αντιμετωπίσει την τελευταία στιγμή πριν την αποχώρησή της, ένα θέμα που δε λύνεται αμέσως και δε δικαιολογεί τον εφησυχασμό των τελευταίων χρόνων.
Η τελευταία ασαφής εξαγγελία ότι, «η ΔΕΥΑΜΒ προχωρεί σε διαχειριστική μελέτη για τη λεκάνη απορροής του ενιαίου Δήμου για υπόδειξη λύσεων για το υδροδοτικό πρόβλημα», μας δημιουργεί την απορία εάν η εξαγγελία γίνεται από σκοπιμότητα ή από άγνοια των μελετών που υπάρχουν ήδη στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ.
Είμαστε υποχρεωμένοι, ενημερώνοντας την κοινή γνώμη και ταυτόχρονα τη νέα Δημοτική Αρχή, να υπενθυμίσουμε τις ενέργειες και τις μελέτες που συντάχθηκαν επί της θητείας μας στο Δήμο για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας της Μείζονος Περιοχής Βόλου
1. Η ανάληψη των καθηκόντων μας τον Μάιο του 2000 συνέπεσε τότε με το ίδιο πρόβλημα, δηλαδή της κάλυψης των αναγκών της πόλης για νερό τόσο από πλευράς ποσότητος όσο και από πλευράς ποιότητος καθ’ όσον ο προσανατολισμός μέχρι τότε ήταν ανεδαφικός μια και στηρίζονταν στις γεωτρήσεις της Κάρλας και στην εκροή του Άνω ρου του Αχελώου…
2. Πέραν των κινητοποιήσεων όλων των αρμοδίων και επιστημονικώς εξειδικευμένων οργάνων και φορέων και την πραγματοποίηση ειδικού συνεδρίου-διημερίδας, ανατέθηκε ερευνητικό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με υπεύθυνο τον κ. Μυλόπουλο για τη διερεύνηση των υδατικών πόρων της υδρογεωλογικής λεκάνης της μείζονος περιοχής Βόλου.
3. Η προμελέτη αυτή υπάρχει και προτείνει πολλά σενάρια αξιοποίησης τόσο για πηγαία όσο και για τα επιφανειακά νερά, με την κατασκευή λιμνοδεξαμενών σε διάφορα σημεία (Αγριάς, Λεχωνίων, Μακρυνίτσας, Ν.Ιωνίας) παρ’ ότι τότε δεν υπήρχε Καλλικρατικός Δήμος και οι αποφάσεις ήταν δυσχερέστερες των σημερινών
4. Βάσει της πρότασης του Πανεπιστημίου, συντάχθηκαν από μελετητικό γραφείο, ειδικές μελέτες για αξιοποίηση των υδάτινων πόρων της υδρολογικής λεκάνης. Οι προτάσεις των μελετητών έχουν εφαρμοστεί και έχουν υλοποιηθεί κατά ένα μέρος μέσω Κοινοτικών Προγραμμάτων και άλλες υπάρχουν «στα συρτάρια» της ΔΕΥΑΜΒ προς αξιοποίηση και χρηματοδότηση, αφού ολοκληρωθεί η ωρίμανση των φακέλων.
Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ υπάρχει πλούσιο υλικό για την αντιμετώπιση του προβλήματος της σωστής και ποιοτικής υδροδότησης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος. Ενδεχομένως να χρειάζεται μόνο από υπηρεσιακούς παράγοντες κάποια επικαιροποίηση των προτάσεων και μελετών.
Επομένως, η προκήρυξη ενδιαφέροντος για να ξαναγίνει από μελετητή άλλη διαχειριστική μελέτη για τη λεκάνη απορροής του ενιαίου Βόλου μόνο με δαπάνες πρόσθετες και ανώφελες θα επιβαρύνουν εκ νέου τη ΔΕΥΑΜΒ.
Επιπλέον, η απόφαση αυτή μεταθέτει το πρόβλημα για επίλυση της λειψυδρίας στα επόμενα τρία χρόνια, οπότε θα έχουν παρέλθει και οι χρηματοδοτικές δυνατότητες των τυχόν προτεινομένων έργων.
Εκτός εάν η εξαγγελία γίνεται για λόγους σκοπιμότητας, οπότε την απόφαση των «νέων μελετών» θα πρέπει να την αντιμετωπίσει η νεοεκλεγείσα Δημοτική Αρχή η οποία δε δικαιούται να ισχυρίζεται πλέον ότι αγνοεί το θέμα».