ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ

Eσπερίδα με τον τίτλο «Infocycle – Όλη η γνώση για τη διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού… σε μια Εσπερίδα», θα γίνει στο Βόλο στις 19/10/2015 στο Ξενοδοχείο Volos Palace.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της διαχειριστικής αλυσίδας για την ορθή διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο ενεργό & ευαισθητοποιημένο πολίτη. Στόχος είναι να επισημανθεί το περιβαλλοντικό πρόβλημα .