Πολλές αφαιρέσεις και ανακλήσεις αδειών καταστημάτων στην ΕΠΖ

Συνεδριάζει αύριο Τρίτη, στις 13.30 στο Δημαρχείο Βόλου, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την οποία θα απασχολήσουν πολλές αφαιρέσεις και ανακλήσεις άδειας καταστημάτων.
Την Επιτροπή θα απασχολήσεις τέσσερις περιπτώσεις αφαίρεσης και 14 περιπτώσεις ανάκλησης αδειών, καθώς και μια περίπτωση χορήγησης άδειας και παράτασης μουσικών οργάνων.
Επίσης θα ληφθεί, απόφαση διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντος περιπτέρου στη Δημοτική Ενότητα Ν. Ιωνίας.