Π. Σκοτινιώτης: Αβέβαιη η εξέλιξη του Σχεδίου Π.Δ. του Ρυθμιστικού Σχεδίου Βόλου

Έγγραφο στον Υπουργό ΠΕΚΑ Γ. Μανιάτη

Ενημέρωση για την εξέλιξη του Σχεδίου Π.Δ. του Ρυθμιστικού Σχεδίου Βόλου, μετά και την έκδοση του νέου Ν. 4269/2014 που απαλείφει κάθε προηγούμενη πρόβλεψη για συνέχιση των ρυθμιστικών σχεδίων, ζητεί ο Δήμαρχος Βόλου κ.Πάνος Σκοτινιώτης με έγγραφό του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής κ.Γιάννη Μανιάτη, εκφράζοντας φόβους ότι η έκδοση του νέου νόμου καθιστά ακόμη πιο αβέβαιη την εξέλιξη ενός ζητήματος, το οποίο είναι εξαιρετικά κρίσιμο για την περιοχή και τη βιώσιμη χωροταξική, πολεοδομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη αυτής.

Αναφερόμενος, ειδικότερα, στο ιστορικό της υπόθεσης και τις ενέργειες της παρούσας Δημοτικής Αρχής, από τους πρώτους μήνες του 2011, για την προώθηση του σημαντικού αυτού θέματος, ο κ. Σκοτινιώτης επισημαίνει στο έγγραφο τα ακόλουθα:

«Στις 17.5.2011 το ΥΠΕΚΑ απέστειλε στο Δήμο Βόλου το Σχέδιο Π.Δ. για το Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος Βόλου (Ρ.Σ.Β.). Μετά από εκτεταμένη δημόσια διαβούλευση, το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου σε ειδική συνεδρίαση, παρουσία Βουλευτών του Νομού και του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, εξέδωσε την υπ’ αρ. 530/2011 απόφαση με συγκεκριμένες παρατηρήσεις επί του σχεδίου Π.Δ. Είναι περιττό να τονίσουμε ότι η προώθηση του Ρυθμιστικού αποτελούσε πάγιο αίτημα πολλών ετών, όλων των φορέων της περιοχής.

Μετά από σχετικές υπηρεσιακές και πολιτικές συνεννοήσεις, ο Δήμος Βόλου ανέλαβε την επανασύνταξη του σχεδίου, ενσωματώνοντας τις παρατηρήσεις και προτάσεις και των Δήμων Αλμυρού και Ρ. Φεραίου, με τη βοήθεια της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στις 23.1.2012 αποστείλαμε στο ΥΠΕΚΑ το νέο σχέδιο Π.Δ. μαζί με τις συνοδευτικές αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων, σχέδια, τεχνικές εκθέσεις κλπ

Μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις με υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΕΚΑ και έχοντας αναγάγει την τροποποίηση της Ζ.Ο.Ε ως ένα μείζον, για το Ρ.Σ.Β., θέμα, αναλάβαμε να καταθέσουμε και συγκεκριμένη αιτιολογημένη πρόταση τροποποίησης της Ζ.Ο.Ε. Για το λόγο αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου εξέδωσε την υπ’ αρ. 215/2012 απόφαση – γνωμοδότηση για την τροποποίηση ΖΟΕ με αποτύπωση αυτών σε χάρτες και διαγράμματα, προκειμένου αυτή να προωθηθεί από κοινού με το σχέδιο Π.Δ. του Ρ.Σ.Β. στο ΣτΕ για επεξεργασία σε ενιαίο Π.Δ. Μετά από την επεξεργασία των προτάσεων μας, γνωρίζουμε ότι η πρόταση του σχεδίου Π.Δ. (με την τροποποίηση της Ζ.Ο.Ε) είχε ήδη προωθηθεί από τις επιβλέπουσες, στη Δ/ση Νομοθετικού Έργου του Υπουργείου σας πριν από τις εθνικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012.

Τον Ιανουάριο του 2013 μας αποστάλθηκε από το γραφείο του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ το τελικό σχέδιο του Π.Δ. με τις τροποποιήσεις που επέφεραν τα υπηρεσιακά σας στελέχη, καθώς και το σχετικό άρθρο για την τροποποίηση συγκεκριμένων ΖΟΕ. Με ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι έχουν υιοθετηθεί πολλές από τις παρατηρήσεις και προτάσεις μας και κυρίως το άρθρο με την τροποποίηση της Ζ.Ο.Ε.

Ωστόσο ενώ έχει ήδη παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση όλων των ως άνω διαδικασιών, με την επίβλεψη μάλιστα στελεχών του ΥΠΕΚΑ (κα Θέμου και κα Αρβανιτάκη), και τελικά ενώ υπάρχει ευρεία σύγκλιση των απόψεων φορέων, υπηρεσιακών στελεχών του ΥΠΕΚΑ κλπ, αυτό για άγνωστους λόγους δεν έχει ακόμη προωθηθεί στο ΣτΕ. Πρόβλημα δημιουργήθηκε, εκτός των άλλων, και από το γεγονός ότι άλλαξε ο επιβλέπων υπηρεσιακός παράγοντας του το ΥΠΕΚΑ, ενώ οι πληροφορίες που έχουμε από την Δ/ση Νομοθετικού Έργου είναι έως σήμερα αντιφατικές.

Πλέον, μετά και την έκδοση του νέου Ν. 4269/2014 που απαλείφει κάθε προηγούμενη πρόβλεψη για συνέχιση των ρυθμιστικών σχεδίων, η εξέλιξη του θέματος κατέστη ακόμη πιο αβέβαιη.
Επειδή το ζήτημα είναι εξαιρετικά κρίσιμο για την περιοχή μας και τη βιώσιμη χωροταξική, πολεοδομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη αυτής, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για την εξέλιξη του Σχεδίου Π.Δ. του Ρ.Σ.Β.».