Συνεδριάζουν πρωί η Οικονομική Επιτροπή και απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει το πρωί η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Βόλου, ενώ στις 6 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να λάβει απόφαση για 42 θέματα ημερήσιας διάταξης.