Άγονος κηρύχτηκε ο διαγωνισμός που είχε προκηρυχτεί από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας για τη μεταφορά εξοπλισμού του Αστυνομικού Τμήματος Βόλου, λόγω μεταστέγασής του.

Με απόφασή του ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, ταξίαρχος Ιωάννης Τόλιας, ματαιώνει και επαναπροκηρύσσει τον διαγωνισμό, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσκληση υποβολής προσφοράς απευθείας ανάθεσης για την παραλαβή εργασιών μεταφοράς εξοπλισμού λόγω μεταστέγασης του Α.Τ. Βόλου, καθώς και το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών από το οποίο προκύπτει ότι έως σήμερα 20η Μαρτίου (ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών) ουδεμία προσφορά υποβλήθηκε.