Δικτύωση του ΚΗΦΗ Αγριάς με το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Βόλου

Τη Δευτέρα 12/7/2021 η νοσηλεύτρια του Κ.Η.Φ.Η. Αγριάς της ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου, η οποία είναι συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας  2α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ–ΕΝΕΡΓΟΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ , είχε επικοινωνία  με την κ.Βόντζου Χριστίνα, κοινωνική λειτουργό, την κ. Ηλιοπούλου Ευαγγελία, κοινωνική λειτουργό και την κα. Ραφτοπούλου Ελένη, κοινωνική λειτουργό του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Βόλου. Η επικοινωνία αφορούσε την ενημέρωση των κοινωνικών λειτουργών αναφορικά με τις δράσεις της δομής, την ημερήσια φροντίδα που προσφέρει και την ψυχική υποστήριξη των ηλικιωμένων αλλά και των φροντιστών τους. Σκοπός της επικοινωνίας, εκτός από την ενημέρωση, σχετικά με τις δράσεις του Κ.Η.Φ.Η. ήταν η  μελλοντική συνεργασία, όταν αυτό εκτιμηθεί ως απαραίτητο. Η διάδοση της πληροφορίας αξιολογείται ως σημαντικό μέσο για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών με πρωταρχικό σκοπό την ενημέρωση των πολιτών.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.