Αναστολή λειτουργίας όλων των τμημάτων του 4ου ΓΕΛ Βόλου

Την αναστολή λειτουργίας όλων των τμημάτων του 4ου ΓΕΛ Βόλου λόγω κορωνοϊού, αποφάσισε ο Προϊστάμενος της Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας. Όπως αναφέρεται, «σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/08-09-2020 ΚΥΑ για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης καθώς και τα σχετικά πρωτόκολλα Διαχείρισης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 και ύστερα από την ενημέρωση του Διευθυντή του 4ου ΓΕΛ Βόλου αλλά και τη γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δημοσίας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας κ. Χαράλαμπος Σταχτέας αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας όλων των τμημάτων του 4ου ΓΕΛ Βόλου για χρονικό διάστημα δεκατριών (13) ημερών ήτοι από 15/04/2021 έως και 27/04/2021».