Χρ. Στρατηγόπουλος: Το αύριο θα έρθει με στοχευμένη παροχή νομικών υπηρεσιών

«Να προωθηθεί άμεσα η χορήγηση ψηφιακών υπογραφών σε δικηγόρους και δικαστικούς λειτουργούς»
Τόνισε ο πρόεδρος στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου

Το γεγονός ότι το αύριο στην δικηγορία δεν θα είναι καλύτερο, όσο το αντιμετωπίζουμε με συνταγές του παρελθόντος, με αναπαραγωγή και προώθηση ανεδαφικών για τα σημερινά δεδομένα προτάσεων, με την υιοθέτηση γενικεύσεων και απλουστεύσεων που δεν αντιστοιχούν στην σημερινή πραγματικότητα, επισήμανε στην τελετή κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, ο πρόεδρος Χρήστος Στρατηγόπουλος.

Όπως είπε «το αύριο θα έρθει εφόσον ανιχνεύσουμε με περισσότερο ρεαλισμό και ευθυκρισία τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και της αγοράς, που προδιαγράφουν και ευνοούν την στοχευμένη και εξειδικευμένη παροχή νομικών υπηρεσιών».

Στην εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου που έγινε σήμερα το βράδυ στο ξενοδοχείο «Ξενία», ο πρόεδρος είπε ότι η Διοίκηση του Συλλόγου εργάζεται συστηματικά και με αυτοπεποίθηση, για να δημιουργήσει ένα πλέον φιλόξενο κοινωνικό περιβάλλον δραστηριοποίησης των Δικηγόρων, με δράσεις και πρωτοβουλίες που υπερβαίνουν τα συνηθισμένα, εμπεδώνοντας τον ρόλο του Δικηγορικού Συλλόγου ως αξιόπιστου και χρήσιμου κοινωνικού εταίρου.

Ο κ. Στρατηγόπουλος ανέφερε ότι οι πληγές που άνοιξαν τα χρόνια αυτά στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας είναι βαθιές και πολύμορφες, όμως, σχεδόν νομοτελειακά, έχει έλθει πλέον η ώρα της επούλωσης, ώστε με αποφασιστικότητα και πίστη στις δυνάμεις μας να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της νέας συγκυρίας.

Στο νομικό κομμάτι τόνισε ότι η πρόσφατα ολοκληρωθείσα αναθεώρηση του καταστατικού χάρτη της χώρας μας, παρότι άνευρη και διστακτική, εξαλείφει εστίες αδικαιολόγητων διακρίσεων και ανισοτήτων και δημιουργεί συνθήκες αδιατάρακτα ομαλής λειτουργίας του πολιτεύματος. Εκτίμησε δε ότι η αναθεώρηση αυτή δεν τόλμησε να αγγίξει καν το μείζον θέμα της κατοχύρωσης της πλήρους ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης έναντι των δύο άλλων εξουσιών, κυρίως με την αλλαγή του τρόπου ανάδειξης της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων της Χώρας, καταδεικνύοντας την επικρατούσα βούληση των πολιτικών δυνάμεων να παραμείνει ισχυρός ο ομφάλιος λώρος που συνδέει μεταξύ τους τις εξουσίες αυτές.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου που είναι στον τρίτο χρόνο της θητείας του, τόνισε ότι φιλοδοξεί να εμπεδώσει και να εμβαθύνει τις προγραμματικές δεσμεύσεις του, επενδύοντας σε δράσεις που αναδεικνύουν το επιστημονικό κύρος και το θεσμικό βάρος που προδιαγράφουν οι αρμοδιότητες που έχει απονείμει στους Δικηγορικούς Συλλόγους η Πολιτεία, κυρίως όμως έχουν κατακτήσει ουσιαστικά, στο πλαίσιο των κοινωνικών αγώνων και της υπεράσπισης των αρχών και αξιών του κράτους δικαίου.

Ενδεικτικά ανέφερε ότι ο Δ.Σ.Β. έχει αναδιοργανωθεί, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, για να καταστήσει άμεσες, αλλά και πλέον ολοκληρωμένες τις υπηρεσίες του προς τους δικηγόρους, χωρίς επιπλέον κόστος για τους τελευταίους, επενδύει συστηματικά στην διοργάνωση επιμορφωτικών εκδηλώσεων, ευρέως νομικού φάσματος, ώστε τα Μέλη του να έχουν επιπλέον ερεθίσματα ανανέωσης και εμπλουτισμού των γνώσεών τους, σε επίπεδο δικηγορικής πρακτικής, αλλά και επαγγελματικής οργάνωσης και υποστηρίζει ένθερμα την λειτουργία της πρόσφατα συσταθείσας Επιτροπής κεντροβαρών επιστημονικών φορέων της πόλης, αφενός ως βήμα σοβαρού διεπιστημονικού διαλόγου και τεκμηριωμένης προσέγγισης θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, αφετέρου ως δεξαμενής σκέψης για τους αρμόδιους φορείς και τις Αρχές της πόλης, χωρίς σφετερισμό του ρόλου των τελευταίων, αλλά αντίθετα υποβοήθησης αυτών στην αντιμετώπιση ζητημάτων που η συμβολή της Επιτροπής εκτιμάται ως δυνητικά εποικοδομητική.

Τέλος, τόνισε ότι Σύλλογος διευρύνει την δράση του, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, για την ανάδειξη σημαντικών ζητημάτων, ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου και υποστήριξης ενός ολοένα διευρυνόμενου δικτύου συλλογικών οντοτήτων που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, συνδράμει στην εν γένει πολιτισμική έκφραση νυν και πρώην Μελών του και λοιπών δημιουργών του ευρύτερου χώρου της Δικαιοσύνης, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς και επιδιώκει την στενή συνεργασία με την Διοίκηση του Πρωτοδικείου, της Εισαγγελίας, καθώς και τον Σύλλογο των Δικαστικών Υπαλλήλων, για την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατόν όρων άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος, στο πλαίσιο της λειτουργίας της δικαιοσύνης, με απόλυτη προσήλωση στην αρχή «σεβασμός έναντι αλλήλων».