Δ. Βόλου: Ψηφιακή αίτηση και παραλαβή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων

Ο Δήμος Βόλου ανακοίνωσε την ενεργοποίηση της πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες προσφέροντας τη δυνατότητα να αιτηθούν και να παραλάβουν ηλεκτρονικά και χωρίς τη φυσική τους παρουσία Πιστοποιητικά, Βεβαιώσεις ή να υποβάλλουν άλλες αιτήσεις (Απαλλαγή τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, Αίτηση Υπαγωγής σε ενεργή Ρύθμιση- Διακανονισμό κά). Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, «συνδεόμενοι με τους κωδικούς taxis παρέχοντας την ασφάλεια των δεδομένων των πολιτών μας στην πλατφόρμα https://volos.ctservices.gr/ ή μέσω του επίσημου διαδικτυακού τόπου του Δήμου www.dimosvolos.gr, στην ενότητα e-Υπηρεσίες ενημερώνεστε για τις διαθέσιμες κάθε φορά Υπηρεσίες. Μέλημά μας να εμπλουτίζουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες με στόχο την εξάλειψη της όποιας ταλαιπωρίας για τους πολίτες και τους επιχειρηματίες.
Μετά από την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής πληρωμής και online έκδοσης ταυτότητας οφειλής, ο Δήμος Βόλου συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία και στον ψηφιακό μετασχηματισμό που θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερες Υπηρεσίες προς τους πολίτες κι αμεσότερη εξυπηρέτηση.

Οι Υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΣΗΣ ΓΑΜΟΥ

Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης
Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
Αίτηση Χορήγησης Άδειας Γάμου
Αίτηση Τέλεσης Πολιτικού Γάμου

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Πιστοποιητικό Γέννησης
Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογική Χρήση
Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
Γενική Αίτηση

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Αίτηση ΑΣΕΠ για Πλήρωση Θέσεων

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Αίτηση για Απαλλαγή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για Επαγγελματίες
Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Περί μη Οφειλής Τ.Α.Π.

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ
Αποδεικτικό Δημοτικής Ενημερότητας
Αίτηση Υπαγωγής σε Ρύθμιση

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γενική Αίτηση Προβλημάτων Καθημερινότητας-Αναφορές φθορών

και ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Αίτηση για Απαλλαγή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού
Αίτηση Μείωσης Μισθώματος