Δεν δείχνουν ατμοσφαιρική επιβάρυνση οι μετρήσεις στον Βόλο

Του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος

Χωρίς ατμοσφαιρική επιβάρυνση είναι η ατμόσφαιρα στον Βόλο, όπως δείχνουν τα
στοιχεία του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια pm 10 κατέγραψαν στις 30 Ιουλίου μέσο όρο τιμών 39 μg/m3, στις 31 Ιουλίου μέσο όρο τιμών 34 μg/m3, την 1η Αυγούστου μέσο όρο τιμών 34 μg/m3 και στις 2 Αυγούστου μέσο όρο τιμών 21 μg/m3.
Τα pm 2,5 κατέγραψαν στις 30 Ιουλίου μέσο όρο τιμών 16 μg/m3, στις 31 Ιουλίου
μέσο όρο τιμών 16 μg/m3 και την 1η Αυγούστου μέσο όρο τιμών 15 μg/m3.
Σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, το όριο για τα pm 2,5 είναι 25
μg/m3 (μέση ετήσια τιμή).
Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr