ΔΕΥΑΜΒ: Τα στοιχεία των δειγματοληψιών για το νερό στην Αγριά

Έγινε κοινή δειγματοληψία με την Διεύθυνση Υγείας

Τα στοιχεία των δειγματοληψιών για το νερό στην Αγριά έδωσε στη δημοσιότητα η ΔΕΥΑΜΒ, σημειώνοντας πως το νερό πληροί τα οριζόμενα όρια για ανθρώπινη κατανάλωση.

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΥΑΜΒ «Παραθέτουμε στη συνέχεια, τα αποτελέσματα των αναλύσεων του νερού της Αγριάς που αφορούν σε κοινή δειγματοληψία της ΔΕΥΑΜΒ με την Δ/νση Υγείας που διενεργήθηκε στις 23/8. Η δειγματοληψία αφορούσε στα χλωριόντα και στα νιτρικά καθώς  σε ότι αφορά στις υπόλοιπες παραμέτρους (υδράργυρο κλπ) σε επανειλημμένες κοινές δειγματοληψίες ΔΕΥΑΜΒ & Δ/νσης Υγείας που διενεργήθηκαν μετά την διακοπή λειτουργίας της γεώτρησης “Τρύπιο Λιθάρι”, δεν υπήρξαν ευρήματα.

Εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι, το νερό της Αγριάς πληροί απολύτως τα οριζόμενα, από την ΚΥΑ   Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322, όρια για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

 

Ημ Κωδ. δ/τος Σημείο  Δειγματοληψίας Σκλ

f o

Cl-

mg/l

ελ. Cl2

mg/l

Αγωγι

μότητα

σε 200C

ΝΟ3

mg/l

23/8 18514 Αστέρια (οικία ) 33,8 42 0,15 664 29,0
« 18515 Ζαχαροπλαστείο Μπούκης 36 46 0,29 679 31,9
« 18516 Άνω δρομου (οδός Τριανταφύλλου ) 35,4 46 0,20 676 30,1
« 18517 Τέρμα Αγριάς (φρούτα) 35 42 0,18 665 31,2
« 18518 Αγ. Γεώργιος (εξωτ βρύση εκκλησίας) 35 46 0,12 675 32,2
« 18519 Βρύση οικίας συνοικισμού 36,4 46 0,17 694 34,3
« 18520 Κοιν βρύση πάρκου παραλίας 33,4 42 0,14 663 28,8
“Όρια    ΚΥΑ   Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322” 250 2500 50

 

Με βάση τα παραπάνω, είναι προφανές ότι δεν ευσταθούν και δεν έχουν βάση διάφορες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας περί ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού στην Αγριά. Σημειώνουμε επιπλέον, ότι τα νιτρικά στο νερό θα υποχωρήσουν στο επόμενο χρονικό διάστημα στο επίπεδο των 10-15 mg/l, με την ολοκλήρωση της αυτοματοποίησης λειτουργίας του υδραγωγείου της Αγριάς.

Θα παρακαλούσαμε επιπλέον τους “ανησυχούντες”, να προστρέχουν στην ενημέρωση της υπηρεσίας».