Διαγωνισμός για τα γεύματα ασθενών στο «Αχιλλοπούλειο»

Εκτός βγήκαν τα μαγειρεία λόγω της υποστελέχωσης

Θέμα χρόνου ήταν να βγουν «εκτός» τα μαγειρεία του Νοσοκομείου Βόλου, καθώς με την απόλυση των συμβασιούχων, έμειναν δύο μόνιμοι που είχε φυσικό ότι δεν μπορούν να παρασκευάσουν γεύματα για τους ασθενείς. Την εξέλιξη αυτή είχαν καταγγείλει διοίκηση, γιατροί και εργαζόμενοι στον πρώην υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, που είχε επισκεφθεί το Νοσοκομείο και οι εργαζόμενοι στην κινητοποίησή τους. Με ανάρτηση στη «Διαύγεια» χθες η 5η Υγειονομική Περιφέρεια, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση «υπηρεσιών διανομής γευμάτων», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000 € με ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.
Αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού είναι το «Αχιλλοπούλειο» Νοσοκομείου Βόλου και η δαπάνη βαρύνει την πίστωση του 2020 του φορέα και η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί με τον ανάδοχο ορίζεται σε τρεις μήνες.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου στις 14.30 και ο διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, στις 11 το πρωί στο γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου.