Δικτύωση του Κ.Η.Φ.Η. Βόλου με την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Μαγνησίας και την Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

φωτο αρχείου

Την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 η υπεύθυνη της δομής Φυσέκη Ραφαηλία του ΚΗΦΗ Βόλου, δομή της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ η οποία είναι συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, πραγματοποίησε τηλεφωνική επικοινωνία με την νοσηλεύτρια Μαριάννα Μπέα της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας αλλά και με τον κοινωνικό λειτουργό Αποστόλη Αθανασίου της Γραμμής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης με σκοπό την ενημέρωση των δομών.

Η επικοινωνία αφορούσε σε ενημέρωση της νοσηλεύτριας και του κοινωνικού λειτουργού σχετικά με τις δράσεις της δομής του Κ.Η.Φ.Η.(Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) όπως είναι η πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα, η ψυχολογική υποστήριξη των φροντιστών άλλα και των ωφελούμενων , η φυσικοθεραπεία και εργοθεραπεία. Η δομή δέχεται ηλικιωμένους που δεν δύναται να αυτοεξυπηρετηθούν αυτόνομα.

Επίσης, η Κινητή Μονάδα Μαγνησίας αποτελείται από ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλεύτρια και απευθύνονται σε ενήλικες που αντιμετωπίζουν ψυχικές διαταραχές αλλά και σε υγιή πληθυσμό εφαρμόζοντας προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης. Η Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στοχεύει στην παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης από απόσταση σε άτομα που νοσούν από covid-19  ή συγγενείς νοσούντων.

Στόχος εκτός από την ενημέρωση των δομών ήταν και διασύνδεση ώστε να υπάρξει μελλοντική παραπομπή περιστατικών όταν αυτό εκτιμάται απαραίτητο. Η διάδοση της πληροφορίας αξιολογείται ως σημαντικό μέσο για την σωστή-εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αλλά κυρίως για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και ταυτόχρονα την εξυπηρέτηση τους.