Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου: Συνεδριάζει το απόγευμα δια ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών

Χωροθετείται το νέο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης

Με κυριότερο θέμα συζήτησης τη λήψη Κανονιστικής Απόφασης για την χωροθέτηση νέου Δημοτικού Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου Βόλου, συνεδριάζει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο, δια ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών. Το σώμα θα λάβει απόφαση για τη συμμετοχή του Δήμου Βόλου στην 11/2017 Πρόσκληση του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών» για την πρόσληψη προσωπικού για τη Διεύθυνση Καθαριότητας, ενώ θα ορίσει εκπρόσωπο στην Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου ΑΕ, που μετατρέπεται σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης θα ληφθεί απόφαση εκμίσθωσης του ξενώνα «Αχιλλέας» στην Πλατεία Μακρινίτσας και άλλων δημοτικών ακινήτων, θα εγκρίνει τη σύνδεση του νέου κτιρίου Ιχθυόσκαλας Βόλου στο Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου και θα τροποποιήσει το πρόγραμμα τουριστικής προβολής, με συμμετοχή του Δήμου Βόλου σε Τουριστική Έκθεση Εξωτερικού έτους 2020. Τέλος, θα εγκρίνει τα πρωτόκολλα προσωρινής παραλαβής των έργων ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου, συντήρησης των σχολείων Δήμου Βόλου έτους 2017 και συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου Ν. Ιωνίας έτους 2018.
Η Οικονομική
Τη Δευτέρα στις 13.30 στο Δημαρχείο Βόλου συνεδριάζει δια ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών η Οικονομική Επιτροπή, που θα εγκρίνει παράταση προθεσμίας του έργου: «Πολυώροφο κτίριο στάθμευσης αυτοκινήτων στη διασταύρωση των οδών Δημητριάδος – Φιλελλήνων». Ακόμη θα εγκρίνει παράταση συμβάσεων που αφορούν τον διαγωνισμό για «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου Βόλου», ενώ θα καταρτίσει τους όρους και σύνταξη διακηρύξεων για παρεμβάσεις σε Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς. Στην επιτροπή θα υποβληθεί το πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Βόλου» προϋπολογισμού 124.793,97 € με ΦΠΑ και θα γίνει η οριστική παραλαβή της μελέτης νέου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης Δήμου Βόλου.