Εγκρίσεις μελετών, συμβάσεις, παραχωρήσεις και επιτροπές

Στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου

Με 65 θέματα ημερήσιας διάταξης, συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 28 Ιανουαρίου στις 6.30 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου.
Στη συνεδρίαση, αναμένεται να εγκριθεί η έκθεση πεπραγμένων 2019 της ΕΠΖ και να αντικατασταθεί ο Πρόεδρος Δ.Σ της «Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β», λόγω παραίτησης του Αχ. Μπέου και ως γνωστόν τη θέση του ανέλαβε ο κ. Γ. Τόρης.
Επίσης, αναμένεται να οριστούν εκπρόσωποι επιτροπών και να συγκροτηθούν επιτροπές, ενώ αναμένεται να εγκριθούν προϋπολογισμοί κληροδοτημάτων. Θα αποφασιστούν παραχωρήσεις αιθουσών κι εκμισθώσεις χώρων, ενώ θα αποφασιστεί κι η παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Άγιο Λαυρέντιο, στο Υπουργείο Υγείας για τη λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου.
Επίσης, αναμένεται να γίνει αποδοχή όρων της τριμερούς Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) για το έργο «Αποκατάσταση και επανάχρηση οικίας Αδαμόπουλου – Δημιουργία Κέντρου Μελετών και Ερευνών “Τζόρτζιο ντε Κίρικο”» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2019, μεταξύ του Δήμου Βόλου, του Πράσινου Ταμείου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Στη συνεδρίαση, αναμένεται να εγκριθούν μελέτες έργων κι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες έργων, ενώ θα εγκριθεί η επικαιροποιημένη μελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου «Επέκταση δικτύου ποδηλατόδρομων στον αστικό ιστό Βόλου – Ν. Ιωνίας», προϋπολογισμού 1.465.000 € με Φ.Π.Α.