Την καταβολή ποσού 1,9 εκ. € για πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή, που συνεδρίασε σήμερα το μεσημέρι, με πιστώσεις του υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την εισήγηση 842. 469,85 € προορίζονται για την ενίσχυση ατόμων βαριάς αναπηρίας, 179. 726 € για τα επιδόματα αιμοατολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS, 1.394 € για επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης 406.439,97 € για επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης, 71.940 € για επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμούς.
Ακόμη θα δοθούν ποσό 6.904,80 € επίδομα στεγαστικής συνδρομής, 49.233,80 € για επίδομα ανασφάλιστων παραπληγικών, τετραπληγικών, 91.594 € επίδομα παραπληγικών, τετραπληγικών δημοσίου, 223.246,30 € επίδομα τυφλότητας, 55.885 € επίδομα σε κωφάλαλα άτομα, 8.364 € επίδομα Χανσενικών, 10.702,74 € επίδομα απροστάτευτων παιδιών και 1.874, 01 € επίδομα ομογενών-προσφύγων.

Τέλος, κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η μελέτη και η κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών στο πλαίσιο του έργου «τοποθέτηση εορταστικού Φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2017″, μέσω συνοπτικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού 65.000 €. Οι σύμβουλοι των μειοψηφιών Μαργ. Πατσιαντάς και Απ. Νάνος ψήφισαν αρνητικά.