Είκοσι συμβασιούχους θα προσλάβει η ΔΕΥΑΜΒ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 20 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, ανακοίνωσε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου.
Σύμφωνα με την προκήρυξη θα προσληφθούν ειδικότητες ΠΕ Χημικών (1), ΤΕ Ηλεκτρολόγων – Μηχανικών (1), ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (1), ΤΕ Μηχανικών Πληροφορικής (!), ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών (2), ΔΕ Ηλεκτρολόγων (3), ΔΕ Πρακτικών Μηχανικών (2), ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών (1) και ΔΕ Υδραυλικών (8), με διάρκεια σύμβασης οκτώ μηνών.