Σκρέκας: «Εκκρεμεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση για τον σταθμό LNG στο λιμάνι Βόλου»

Απάντησε ο υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας σε ερώτηση της «Ελληνικής λύσης»

Το γεγονός ότι για την υλοποίηση του έργου εγκατάσταση πλωτής πλατφόρμας αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) με δυναμικότητα αποθήκευσης 150.000-180.000 m3 Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στο λιμάνι του Βόλου, εκκρεμεί περιβαλλοντική αδειοδότηση, αναφέρει σε απάντησή του σε ερώτηση της «Ελληνικής λύσης», ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωνσταντίνος Σκρέκας.

Όπως αναφέρει η απάντηση στην ερώτηση του βουλευτή Κυριάκου Βελόπουλου, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει λάβει αίτηση της εταιρίας με την επωνυμία «Mediterranean Gas Α.Ε.» για τη χορήγηση άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), η οποία αφορά στην εγκατάσταση πλωτής πλατφόρμας αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) με δυναμικότητα αποθήκευσης 150.000-180.000 m3 ΥΦΑ στο λιμάνι του Βόλου, υποθαλάσσιο και χερσαίο αγωγό φυσικού αερίου για τη διοχέτευσή του στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς (EΣΜΦΑ) και νέο Mετρητικό/Ρυθμιστικό Σταθμό (M/R Station). Η εταιρία, μεταξύ άλλων, υπέβαλε στη ΡΑΕ και προκαταρκτικές μελέτες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

«Σημειώνεται ότι για την υλοποίηση του εν λόγω έργου απαιτείται η διενέργεια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, κατά την οποία θα εξεταστούν τα ζητήματα που τίθενται στην Ερώτηση και αφορούν στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής εγκατάστασης, όπως επίσης και η τήρηση των διατάξεων της Οδηγίας SEVESO», αναφέρεται στην απάντηση.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.