Εκπαίδευση ομάδας πυρασφάλειας εργοστασίου στην Α ΒΙΠΕ Βόλου

Την Τρίτη 9 Απριλίου 2019 και από τις 12:00-15:30 το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε από υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου εκπαίδευση, θεωρητική και πρακτική, της Ομάδας Πυρασφαλείας του Εργοστασίου Μπισκότα Παπαδοπούλου στην Α΄ ΒΙ.ΠΕ, στην αντιμετώπιση πυρκαγιών και στη χρήση πυροσβεστήρων.