Ενδημικά και διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της αέριας ρύπανσης στο Βόλο

Στην Επιστημονική Επιτροπή και η Ένωση Χημικών Ελλάδος

Στην αποτίμηση της εκδήλωσης που διοργανώθηκε στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ Μαγνησίας προχώρησαν οι συμμετέχοντες επιστημονικοί φορείς, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων στο δελτίο Τύπου πως τα χαρακτηριστικά της αέριας ρύπανσης στο Βόλο είναι ενδημικά και διαχρονικά. Παράλληλα, σημειώνουν ότι σύντομα θα υπάρχει ανάλυση και για το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων, ενώ ανακοινώθηκε η συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή Φορέων και Συλλόγων και της Ένωση Χημικών Ελλάδος.

Ειδικότερα το δελτίο Τύπου των επιστημονικών φορέων είναι το εξής:

Οι εκπρόσωποι των Επιστημονικών Φορέων και Συλλόγων της Μαγνησίας συναντήθηκαν την 27η Νοεμβρίου 2019, προκειμένου αφενός να αποτιμήσουν την διοργάνωση της εκδήλωσης που πραγματοποίησαν την 16η Νοεμβρίου 2019 με τίτλο «Η αέρια Ρύπανση στον Βόλο», αφετέρου να προγραμματίσουν τις επόμενες πρωτοβουλίες – δράσεις τους.

Στο πλαίσιο αυτό :
1. Αποτιμούν ως επιτυχή την προαναφερθείσα εκδήλωση, τόσο ως προς την επάρκεια, αρτιότητα και τεκμηρίωση των επιστημονικών εισηγήσεων που παρουσιάσθηκαν όσο και ως προς το ενδιαφέρον που προκάλεσαν οι πολυάριθμες παρεμβάσεις των συμμετεχόντων στην εκδήλωση. Θεωρούν επίσης ως ικανοποιητική την συμμετοχή του κοινού, είτε με φυσική παρουσία , είτε εξ αποστάσεως (μετάδοση της εκδήλωσης μέσω live streaming).
2. Εκτιμούν ότι η πλήρης επιβεβαίωση της αέριας ρύπανσης στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου έχει πλέον ενδημικά και διαχρονικά χαρακτηριστικά. Όπως αποδείχθηκε από όλες τις μελέτες που παρουσιάσθηκαν το πρόβλημα παραμένει παρά την διαφαινόμενη πτωτική τάση, τις διακυμάνσεις που παρουσιάζει, καθώς και την δυσκολία συστηματικά αξιόπιστης αποτύπωσης των επιμέρους παραγόντων που συμβάλουν στην εμφάνιση του φαινομένου. Λόγω αυτών των δεδομένων αποδεικνύεται η αδήριτη ανάγκη ανάπτυξης και συστηματικής λειτουργίας ενός αξιόπιστου δικτύου μετρητών αέριας ρύπανσης με συνεχή καταγραφή του προβλήματος και δημοσιοποίηση των ευρημάτων.
3. Αναμένουν οι αρμόδιοι φορείς να δώσουν τις απαραίτητες λύσεις που απαιτούν η έκταση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ζητήματος της αέριας ρύπανσης στον Βόλο.
4. Αποφασίστηκε ότι το επόμενο ζήτημα που θα αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας της Επιτροπής θα είναι το ( ομοίως πολυσύνθετο) ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων, σε όλες τις επιμέρους εκφάνσεις του.
5. Τέλος, οι υπογράφοντες Επιστημονικοί Φορείς και Σύλλογοι χαιρετίζουν την εκφρασθείσα πρόθεση του παραρτήματος Θεσσαλίας της Ένωσης Χημικών Ελλάδος να συμμετάσχει εφεξής στην Επιτροπή Επιστημονικών Συλλόγων και Φορέων της Μαγνησίας , εξέλιξη που ενδυναμώνει έτι περαιτέρω την κοινή προσπάθεια, στην κατεύθυνση της ψύχραιμής και τεκμηριωμένης ανάδειξης σημαντικών για την τοπική κοινωνία ζητημάτων.
Συνυπογράφουν οι Ευθύμιος Τσάμης, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, Καπούλα Αθανασία, Πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος Μαγνησίας Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Στρατηγόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, Ματσιόλης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας & Αλμυρού, Κλάρα Αικατερίνη, Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, Λάμπρος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας και Σακκόπουλος Ιωάννης, Γενικός Γραμματέας Περιφερειακού Τμήματος Μαγνησίας Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών