Ενημέρωση και στόχος μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ ΚΗΦΗ και ΚΕΠ Αγριάς

Την Τρίτη, 3/8/2021 η νοσηλεύτρια του Κ.Η.Φ.Η. Αγριάς, δομή της ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου η οποία είναι συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 2α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ , είχε επικοινωνία με το προσωπικό του ΚΕΠ Αγριάς. Η επικοινωνία αφορούσε την ενημέρωση του προσωπικού αναφορικά με τις δράσεις της δομής, την ημερήσια φροντίδα που προσφέρει και την ψυχική υποστήριξη των ηλικιωμένων, αλλά και των φροντιστών τους. Σκοπός της επικοινωνίας, εκτός από την ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις του Κ.Η.Φ.Η. ήταν η μελλοντική συνεργασία, όταν αυτό εκτιμηθεί ως απαραίτητο. Η διάδοση της πληροφορίας αξιολογείται ως σημαντικό μέσο για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών με πρωταρχικό σκοπό την ενημέρωση των πολιτών.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.