Επτά προσλήψεις για τον Ξενώνα Αστέγων

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά ατόμων για λειτουργία του ξενώνα αστέγων Βόλου ανακοίνωσε η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ. Συγκεκριμένα, οι θέσεις κάλυψης είναι: μία θέση ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού/Οικονομικού, δύο θέσεις ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού, μία θέση ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών/τριων, μία θέση ΥΕ Καθαριστών, μία θέση ΔΕ Γενικών καθηκόντων και μία θέση ΔΕ Φύλακα. Η σύμβαση των θέσεων θα διαρκεί για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος, ενώ για τη θέση των καθαριστών, σημειώνεται πως η απασχόληση θα είναι τετράωρη και πενθήμερη. Πληροφορίες, στη Γραμματεία, τηλ. επικοινωνίας: 2421063374.