Φορολογικό σεμινάριο

Το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των μελών του και των Λογι-στών Φοροτεχνικών διοργανώνει φορολογικά σεμινάρια με θέμα: «Οι εταιρικοί μετα-σχηματισμοί σύμφωνα με τον Ν. 4601/2019 – Συγχώνευση, διάσπαση και μετατροπή – Σχέση με φορολογικές διατάξεις (Ν.Δ. 1297/1972, Ν. 2166/1993, Ν. 4172/2013). Λοιπά τρέχοντα και επίκαιρα φορολογικά θέματα». Τo πρόγραμμα στον Βόλο, θα έχει διάρκεια πέντε ωρών και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενο-δοχείου VOLOS PALACE, Ξενοφώντος & Θράκων, σήμερα Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 από ώρα 17:30 έως 22:30. Εισηγητής θα είναι ο κ. Νικόλαος Κατσίδης, Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής.