Μία θέση πλοηγού για τον Πλοηγικό Σταθμό Βόλου

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου ανακοινώθηκε ότι προκηρύσσεται διαγωνισμός για πλήρωση 10 κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μία εκ των παραπάνω θέσεων είναι για τον Πλοηγικό Σταθμό Βόλου οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν πλήρες αντίγραφο της προκήρυξης, μετά των υποδειγμάτων αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης . Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00΄- 14.00΄από το Τμήμα Α΄ της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 – Ε2, Πειραιάς, γραφείο 102, 1ος όροφος) και στο τηλέφωνο 2131371185.