Νέα φορτία μη επικίνδυνων αποβλήτων από την Τρίπολη στον ΧΥΤΑ Βόλου

Δεκτό έκανε το αίτημα εταιρίας, ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Μαγνησίας

Δεκτό έκανε το αίτημα της εταιρίας που εμφανίζεται ως εταιρία που απορρόφησε την ΑΝΣΥ («STERIMED A.E.»), που εδρεύει στην Τρίπολη, για μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων στον ΧΥΤΑ Βόλου, ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Μαγνησίας (ΣΥΔΙΣΑ), που συνεδρίασε προχθές Δευτέρα. Σύμφωνα με το αίτημα, η ετήσια επιτρεπόμενη ποσότητα που έχει δικαίωμα η εταιρεία να μεταφέρει στο ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου είναι 1.440 τόνους.
Ο ΣΥΔΙΣΑ, ενέκρινε το αίτημα της εταιρείας «STERIMED A.E.», για την διάθεση των αποβλήτων της, με κωδικό ΕΚΑ Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων 190203 (προαναμεμιγμένα απόβλητα που αποτελούνται μόνο από μη επικίνδυνα απόβλητα), από την Μονάδα Διαχείρισης ΕΑΑΜ, που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ Τρίπολης, στο Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου, με όρους και προϋποθέσεις, όπως ότι η χορηγούμενη έγκριση είναι αορίστου χρόνου και ελεύθερα ανακλητή, κατά την απόλυτη κρίση των αρμοδίων οργάνων του Συνδέσμου. Η εταιρεία «STERIMED A.E.» οφείλει να ενημερώσει άμεσα και εγγράφως την Υπηρεσία σε κάθε μεταβολή τόσο της διεργασίας και των υλικών εισροής στη διεργασία που οδηγεί στην παραγωγή των αποβλήτων όσο και του καταλόγου των προς απόρριψη αποβλήτων, προσκομίζοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, πριν την έναρξη αποκομιδής των αποβλήτων.
Τα προς απόρριψη φορτία θα συνοδεύονται απαραίτητα από Δελτίο Αποστολής, στο οποίο θα αναφέρεται ο παραγωγός των απορριμμάτων, ο μεταφορέας, το είδος τους αναλυτικά .