Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην ‘’ΕΑμΠΣ’’

Την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ένωσης η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ανθρώπων με Πολλαπλή Σκλήρυνση Ν. Μαγνησίας & Β. Σποράδων ( ΕΑμΠΣ), μετά την εκλογική διαδικασία της 18ης Σεπτεμβρίου 2021 και εξέλεξε το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο, για την επόμενη τριετία ως εξής:
Πρόεδρος: Σανίδα Αικατερίνη, Αντιπρόεδρος: Αποστολόπουλος Ευάγγελος , Γ. Γραμματέας: Καρίνου Όλγα, Ταμίας: Μαμουνής Βασίλειος, Ε. Γραμματέας: Τζούνης Αθανάσιος . Μέλος 1ο : Κυρίτση Αριστέα, Μέλος 2ο : Χαλκιά Έλενα. Το νέο Δ.Σ. θα έχει τριετή θητεία σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου .