Νοσοκομείο Βόλου: Πραγματοποιήθηκαν 89 στεφανιογραφίες και 23 αγγειοπλαστικές

Ο απολογισμός των δράσεων του Νοσοκομείου Βόλου για τον Σεπτέμβριο

Πολλές είναι οι δράσεις του Νοσοκομείου Βόλου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, όπως κάνει γνωστό με ανακοίνωσή της η Διοίκηση. Μεταξύ άλλων, ενημερώνει ότι έχουν πραγματοποιηθεί ήδη 89 στεφανιογραφίες και 23 αγγειοπλαστικές, ενώ συνεχίζεται η λειτουργία του Εμβολιαστικού Κέντρου, στο οποίο γίνονται πλέον τα  εμβόλια κατά του κορωνοϊού.

Ειδικότερα, οι δράσεις για τον Σεπτέμβριο του Νοσοκομείου Βόλου είναι οι εξής:

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας παραθέτουμε τις σημαντικότερες δράσεις και έργα που έχουν υλοποιηθεί για το μήνα Σεπτέμβριο 2022:

 

 • Έγκριση Υποβολής αιτήματος στο Υπουργείο Υγείας για έκδοση Υπουργικής Απόφασης πρόσληψης ιατρικού προσωπικού με απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών.
 • Ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας ενός διορισθέντα των κλάδων ΥΕ Βοηθών Θαλάμου αντίστοιχα, από την προκήρυξη 6Κ/2020 (ΦΕΚ 28/6-8-2020/τ.Α.Σ.Ε.Π) «Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας 1.209 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας», έπειτα από την έκδοση του ΦΕΚ 1360/07-06-2022/τ.Γ΄, σχετικά με τον διορισμό τους.
 • Παράταση σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας για 12 μήνες, ενός ωφελούμενου κλάδου ΥΕ Εργατών, στο πλαίσιο του Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 42119/15-7-2020 (ΑΔΑ: 62ΨΗ4691Ω2-Δ52) 1η Τροποποίηση της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ.
 • Έκδοση βεβαιώσεων ειδικής εμπειρίας στο νοσηλευτικό επικουρικό προσωπικό και στους ωφελούμενους προγραμμάτων ΟΑΕΔ για την συμμετοχή τους στην προκήρυξη 7Κ/2022 του ΑΣΕΠ.
 • Σε εξέλιξη βρίσκεται η προμήθεια και η εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ ενεργειακής αναβάθμισης που αφορά την αντικατάσταση χειρουργικών προβολέων και διαγνωστικών οθονών για το Ακτινολογικό Τμήμα.
 • Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες πληρωμής και δήλωσης δαπανών για τα έργα ΕΣΠΑ COVID-19.
 • Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες διαμόρφωσης των βοηθητικών χώρων του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου που αφορούσαν διαμόρφωση χώρων αναμονής ασθενών, γραφείου ιατρών, χώρος ανάνηψης ασθενών και λοιπών βοηθητικών χώρων κατόπιν δωρεάς από ιδιώτες προϋπολογισμού 56.000,00€ περίπου. – Έχει εγκριθεί η άδεια λειτουργίας του Στεφανιογράφου από την Ε.Ε.Α.Ε. Έναρξη λειτουργίας στεφανιογραφιών 26/7/2022. Πραγματοποιήθηκαν έως 30/9/2022, 89 στεφανιογραφίες με μέσο όρο ηλικίας 63,51 έτη (66 άνδρες και 23 γυναίκες) και 23 αγγειοπλαστικές με μέσο όρο ηλικίας (65,83 έτη) με μεγάλη επιτυχία.
 • Έγκριση αποδοχής δωρεάς από  την εταιρεία «R.C.LTD»  εγκατάστασης  open top container για τη μεταφορά και διάθεση για ανακύκλωση, αναμόρφωση ή απόρριψη (Χ.Υ.Τ.Α.) χαρτιού για  τις ανάγκες του Γ.Ν. Βόλου .
 • Προκήρυξη διαγωνισμού Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας (CPV: 79417000-0) προσυπολογιζόμενης δαπάνης 242.588,20€ με ΦΠΑ του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας Έτους 2021.
 • Προκήρυξη διαγωνισμού «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ SARS-COV2 (ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) (33696300-8)» δαπάνης 299.128,00€ με ΦΠΑ του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας Έτους 2022.
 • Προκήρυξη διαγωνισμού «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» (CPV 3020000-1)προσυπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00€ με ΦΠΑ του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας Έτους 2022.
 • Προκήρυξη διαγωνισμού «Υπηρεσίες εσωτερικής διαχείρισης ελέγχου (79212200-5)» προσυπολογιζόμενης δαπάνης 11.600,00€ με ΦΠΑ του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας Έτους 2022.
 • Προκήρυξη διαγωνισμού «ΜΕΛΑΝΙΩΝ» (30192110-5)» προσυπολογιζόμενης δαπάνης 50.000,00€ με ΦΠΑ του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας Έτους 2022.
 • Έλεγχος και έγκαιρη αποστολή του BI-FORMS και άλλες αναφορές.
 • Αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.
 • Διεξαγωγή του ενδοτμηματικού μαθήματος, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), με θέμα: «Λοιμώξεις, πρόληψη οριζόντιας μετάδοσης λοιμώξεων, άσηπτη τεχνική μη επαφής» από νοσηλεύτριες.
 • Διεξαγωγή του ενδοτμηματικού μαθήματος, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), με θέμα: «Αντιμετώπιση βίαιων συμπεριφορών στο ΤΕΠ» από νοσηλεύτριες.
 • Συμμετοχή επαγγελματιών που απασχολούνται στις δομές Ψυχικής Υγείας του Νοσοκομείου Βόλου στην μηνιαία Συνάντηση των φορέων Ψυχικής Υγείας του νομού Μαγνησίας, που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, με θέματα την παρουσίαση του έργου του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, τον καθορισμό του χρόνου των τακτικών συναντήσεων και την Διασυνδετική μεταξύ των δομών.
 • Συνεργασία με επαγγελματίες ψυχικής υγείας που απασχολούνται στην Κινητή Μονάδα Μαγνησίας και στο Πρόγραμμα Ψυχολογικής Υποστήριξης της «ΔΙΟΔΟΥ», έπειτα από προσφορά των πρώτων, προκειμένου να προσφερθεί ψυχολογική υποστήριξη, μέσω ατομικών συνεδριών, στο νοσηλευτικό προσωπικό που απασχολήθηκε σε ασθενείς με  Covid και το επιθυμεί. Ενημερώθηκαν σχετικά το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) και το νοσηλευτικό προσωπικό της Β΄ Covid κλινικής.
 • Πραγματοποίηση τριμηνιαίας συνάντησης  του προσωπικού που απασχολείται στις δομές Ψυχικής Υγείας, με γενικά θέματα του Τομέα και θέματα σχετικά με την οργάνωση προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης για τους ενοίκους των ξενώνων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και τους νοσηλευόμενους της Ψυχιατρικής κλινικής και τις προτεινόμενες δράσεις για τον  εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας στις 10/10/2022.
 • Συνέχιση των εμβολιασμών, με εμβόλια Pfizer και Johnson, με 108 εμβολιασμούς, κάθε Δευτέρα, 08:00-15:00, με τα εμβόλια NOVAVAX, κάθε δεύτερη Τετάρτη(14/9/2022 και 28/9/2022), 08:00-15:00 και των εμβολιασμών, με τα παιδιατρικά εμβόλια Pfizer, κάθε Παρασκευή 14:00-20:00.
 • Προστέθηκαν από 15/9/2022 στο πρόγραμμα του Εμβολιαστικού Κέντρου, εμβολιασμοί με εμβόλια Pfizer ΒΑ1 (2 γραμμές), με 108 εμβολιασμούς, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 08:00-20:00.
 • Εμβολιασμοί από την Υπηρεσία Κατ΄ Οίκον Νοσηλείας (ΥΚΟΝ) του Νοσοκομείου μας στις 1/9/2022, 8/9/2022, 19/9/2022 και 29/9/2022.
 • Έκδοση αποφάσεων άρσης αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας σύμφωνα με τα άρθρα 205 (Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης) και 206 (Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού) του Ν. 4820/2021 “Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις” (ΦΕΚ 130/23-7-2021/τ.Α΄)».
 • Παρακολούθηση και έλεγχος της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 για το προσωπικό με πάσης φύσεως σχέση εργασίας με το Νοσοκομείο.
 • Καθημερινός έλεγχος και συντονισμός του εμβολιαστικού κέντρου με αποτέλεσμα ο χρόνος αναμονής των πολιτών να μην υπερβαίνει τα τρία λεπτά.
 • Καταγραφή και ανάλυση δεδομένων εμβολιασμού και απαιτήσεων με παρεμβάσεις οργανωτικού επιπέδου, έτσι ώστε να έχουμε τον μέγιστο βαθμό ικανοποίησης των εμβολιαζόμενων. Από 1/9/2022 έως 30/9/2022 διενεργήθηκαν 783 εμβολιασμοί στο εμβολιαστικό κέντρο του ΓΝ Βόλου, ήτοι: 220 της Pfizer,511 της Pfizer ΒΑ1, 14 της Johnson & Johnson, 6 εμβολιασμοί σε παιδιά 5 έως 11 ετών, 2 Novavax, καθώς και 30 εμβολιασμοί κατ΄ οίκον. Συνολικά από 8/1/2021 έως 30/9/2022 διενεργήθηκαν 153.256 εμβολιασμοί στο εμβολιαστικό κέντρο του ΓΝ Βόλου ήτοι: 132.031 της Pfizer, 511 της Pfizer ΒΑ1, 7.331 της AstraZeneca, 8.395 της Johnson & Johnson, 4.079 εμβολιασμούς σε παιδιά 5 έως 11 ετών, 225 της Moderna, 191 Novavax, καθώς και 1004 εμβολιασμούς κατ΄ οίκον.
 • Πραγματοποίηση εξορμήσεων της κινητής μονάδας αιμοδοσίας για αιμοληψίες στις εξής ημερομηνίες: 2/9/2022(Πλατεία Αλμυρού), 5/9/2022 (Εγκαταστάσεις Λέσχης Άναυρος), 7/9/2022 (Πλατεία Βελεστίνου), 9/9/2022 (Μηλίνα-Νότιο Πήλιο), 12/9/2022 (Αγ.Παρασκευή Τρικέρων), 16/9/2022 (Στρατόπεδο Γεωργούλα), 20/9/2022(Χαλυβουργεία Βελεστίνο- ΠΕΒ), 21/9/2022 (Χαλυβουργεία Μάνεση), 22/9/2022 (Στεφανοβίκειο), 26/9/2022, 27/9/2022 και 28/9/2022 (Λιμάνι Αλοννήσου).
 • Πλήρης και καθημερινός έλεγχος και εποπτεία αναφορικά με την λειτουργία των μοριακών αναλυτών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και του Νοσοκομείου μας (έναρξη λειτουργίας 15-10-2020) αλλά και με την έκδοση των σχετικών αποτελεσμάτων. Σημαντική επισήμανση: Το κόστος κάθε αντιδραστηρίου είναι μόνο 26,90€ δεδομένου ότι σε αρκετά νοσοκομεία είναι 65,00 ή 70,00 €. Το αποτέλεσμα είναι σημαντικός εξορθολογισμός δαπανών.
 • Πλήρης και καθημερινός έλεγχος και εποπτεία στην διαδικασία λήψης επιχρισμάτων για COVID 19. Αποστολή κατάστασης δειγμάτων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Καθημερινή ενημέρωση και επικοινωνία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες – τμήματα, αναφορικά με τα αποτελέσματα και πλήρη στατιστική ανάλυση δειγμάτων. Από 29/10/2020 έως 30/09/2022 διενεργήθηκαν 58.662 rapid – tests.
 • Συνέχιση διαδικασίας έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών για τη Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία και τα συλλογικά όργανα του Νοσοκομείου στα πλαίσια μετάβασης στην ψηφιακή εποχή και σημαντικός αριθμός ψηφιακών υπογραφών συμβάσεων από το Διοικητή.
 • Πιστή εφαρμογή των κείμενων διατάξεων για έκδοση ηλεκτρονικών παραπεμπτικών αναφορικά με τις παρακλινικές εξετάσεις στο ΤΕΠ και ΤΕΙ με συνακόλουθο αποτέλεσμα την αύξηση των βεβαιωθέντων εσόδων.
 • Συνέχιση πλυσίματος του ιματισμού στο Νοσοκομείο χωρίς πρόκληση καμίας δαπάνης με συνακόλουθη μείωση των λοιμώξεων.
 • Πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο νοσοκομείο των ενδιαφερόμενων σπουδαστών.
 • Ενεργοποίηση σύνδεσης μέσω VPN για τους υπολογιστές περιφερειακών κτιρίων του Νοσοκομείου (π.χ. Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Ξενώνας ΦΙΛΥΡΑ).
 • Εξέλιξη διαδικασίας για την διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών μελών του νέου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν.Βόλου.

 

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.