Ο δήμαρχος που χρειαζόμαστε

Του Βασίλη Κοντορίζου

Παρ΄ ότι διαφωνούμε «κάθετα και οριζόντια» με τον «Καλλικράτη», την τερατώδη, δηλαδή, κακοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την δήθεν αυτή μεταρρύθμιση, είμαστε υποχρεωμένοι να προσαρμοστούμε στην διαμορφωθείσα κατάσταση, επιδιώκοντας την θεσμική της βελτίωση. Ενόψει μάλιστα των αυτοδιοικητικών εκλογών του προσεχούς Μαΐου, ως πολίτες της ιστορικής αυτής πόλης έχουμε και ελπίδες και αξιώσεις για το πώς θέλουμε να είναι ο νέος Δήμαρχος του ενιαίου πλέον Βόλου που θα αναδειχθεί από τις εκλογές αυτές.

Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι τον Δημαρχιακό θώκο, τούτης της πό-λης εκόσμησαν διαπρεπείς πολιτικοί άνδρες με περισσή αξιοπρέπεια, επιστημονική μόρφωση και κοινωνική αναγνώριση, που κατέσχον και υπουργικές θέσεις όπως: Οι Ι. Καρτάλης (Βουλευτής- Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων) Γεώργιος Καρτάλης (παππούς) Βουλευτής, Κωνσταντίνος Καρτάλης Βουλευτής (πέθανε όταν ήταν Δήμαρχος) – Γεώργιος Καρτάλης (Υπουργός Συντονισμού της κυβέρνησης Πλαστήρα – πέθανε 49 ετών). Επίσης, άλλα μεγάλα ονόματα όπως: Αλέξανδρος Τοπάλης, Νικόλαος Γεωργιάδης, Βουλευτής καταγόμενος εκ Πορταριάς, Κωστής Σπυρίδης (Υπουργός Εθνικής Οικονομίας – Γεωργίας – και Παιδείας – της κυβέρνησης Ελ. Βενιζέλου ) καταγόμενος εκ Πορταριάς, Ιωάννης Αντωνόπουλος (παππούς του Βουλευτή), Ν. Σαράτσης, Ζήσης Ζησάκης (Υπουργός Βιομηχανίας της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμανλή ).

Τα μετέπειτα Δημοτικά Συμβούλια Βόλου, με αποφάσεις τους, έ-δωσαν τιμής ένεκεν τα ονόματα των προαναφερθέντων Δημάρχων σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, διότι άφησαν σημαντικό έργο και αγα-θή μνήμη στην πόλη. Αξιοπρεπέστατοι, με ήθος και ποιότητα, ήταν και οι δύο διορισμένοι κατά τη διάρκεια της δικτατορίας (1967-1974) Δήμαρχοι. Ο συγχωρεμένος Γεώργιος Σάρος απόστρατος αξιωματικός και ο κύριος Απόστολος Παπαθανασίου ( Δικηγόρος και καταξιωμένος συγγραφέας ).

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι και όλοι οι μετέπειτα Δήμαρχοι από την Μεταπολίτευση και εντεύθεν, ανεξάρτητα με το ποιόν ψήφισε ο καθένας μας, όπως οι Θόδωρος Κλαψόπουλος, Δικηγόρος, Μιχάλης Κουντούρης, Δικηγόρος, Δημήτρης Πιτσιώρης Μηχανολόγος- Μηχανι-κός (Υφυπουργός Βιομηχανίας- Οικονομικών-Γεωργίας – Κυβερνήσε-ων ΠΑΣΟΚ), Κυριάκος Μήτρου Γιατρός, Αλέκος Βούλγαρης Αρχιτέ-κτων Μηχανικός (Γ.Γ. του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, Υφυπουργός Συ-γκοινωνιών – Κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ) και Πάνος Σκοτινιώτης Δικηγόρος (Βουλευτής, Αιρετός Νομάρχης (δις) και Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών). Οι ανωτέρω, πέραν του σημαντικού έργου που κατέλιπαν στην πόλη, πρέπει να επαινεθούν για την δημοκρατική τους ευαισθησία και τη σωστή τους συμπεριφορά προς τους Δημοτικούς Συμβούλους, προς τους πολίτες, προς τους θεσμούς και προς τις νομίμως αναγνωρισμένες συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στην πόλη και αποτελούν την κοινωνική της συνείδηση.

Επομένως κατά την προσωπική μου γνώμη και χωρίς να διεκδικώ το αλάθητο, ο ενδεδειγμένος Δήμαρχος για τον Βόλο, προκειμένου να είναι άξιος διάδοχος των παλαιοτέρων και αντάξιος της πόλης μας θα πρέπει να:
1. Να έχει δημοκρατικές πεποιθήσεις και συμπεριφορά.
2. Να έχει κατ’ εξοχήν κοινωνική και (κατά το δυνατόν) επιστημονική παιδεία, κυρίως δε την έξωθεν καλή μαρτυρία για τον βίο και την πολιτεία του.
3. Να είναι ευγενής και καταδεκτικός προς τους δημοτικούς συμβούλους και προς τους δημότες. Επιπλέον:
4. Ο Δήμαρχος εκπροσωπεί την πόλη στα διάφορα «φόρα» στο ε-σωτερικό και στην Ευρώπη, στα οποία πρέπει να μετέχει ενεργά.
5. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) είναι το ανώτερο όρ-γανο της Αυτοδιοίκησης. Οι Δήμαρχοι μετέχουν αυτοδίκαια στη Γενική Συνέλευση. Εκεί ο Δήμαρχος Βόλου θα πρέπει να έχει συ-νεχή παρουσία και να προβάλλει με σθένος τα θέματα του τόπου.
6. Ο Δήμαρχος θα πρέπει να έχει καλές σχέσεις με την εκάστοτε Κυ-βέρνηση και με την Περιφέρεια. Να απαιτεί και να εξασφαλίζει πόρους, από τα προγράμματα της Ε.Ε. για έργα και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης και όχι για εκδηλώ-σεις βιτρίνας και φτηνιάρικα θεάματα, που ξεχνιούνται με το σβή-σιμο των φώτων.
7. Ο Δήμαρχος πρέπει να είναι σοβαρός και μετρημένος, ούτε σο-βαροφανής, αλλ’ ούτε γραφικός και αστείος.
8. Είναι άκρως σημαντικό ο Δήμαρχος να υπηρετεί το σύνολο των δημοτών. Δεν νοείται να κάνει διακρίσεις ή – το χειρότερο – να εί-ναι εκδικητικός σ’ εκείνους που θεωρεί ότι δεν τον ψήφισαν, αρ-νούμενος την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων.
9. Όταν διεκδικεί την ψήφο του λαού της πόλης ο υποψήφιος Δή-μαρχος, πρέπει να έχει πρόγραμμα συγκεκριμένο και κοστολογη-μένο, καθώς και αναφορά στην πηγή χρηματοδότησης. Πρέπει, όμως, να υπάρχει μέτρο. Όχι να τάζει «λαγούς με πετραχήλια». Είναι προτιμότερο να υπόσχεται πέντε έργα και να πραγματοποιεί έξη.
10. Ο υποψήφιος Δήμαρχος πρέπει να έχει οπωσδήποτε επάγγελ-μα, να το δηλώνει και να έχει ουσιαστικά και κοινωνικά διακριθεί σ’ αυτό. Όχι να είναι ανεπάγγελτος ή άεργος ή σχολάζων πτυ-χιούχος.
11. Εκείνο, τέλος, που πρέπει να τονιστεί, είναι ότι όσοι φιλοδοξούν να υπηρετήσουν την Αυτοδιοίκηση πρέπει να έχουν όραμα. Επιβάλλεται να προβλέπουν προς τα πού πρέπει να πάει ο τόπος, πώς πρέπει να αναπτυχθεί, να βάζουν τους στόχους και να αγωνίζονται για να τους πετύχουν. Όχι να ξεκινάμε χωρίς πρόγραμμα και… «θα τα βρούμε στην πορεία, ψηφίστε μας και βλέπουμε». Αυτό είναι εξαπάτηση των πολιτών. Το σωστό είναι, πές μας τι θα κάνεις για να λάβεις την ψήφο μας. Δεν θα μας εκπροσωπήσει ο οιοσδήποτε για την τυχόν ομορφιά του, ούτε για την αμφιλεγόμενη – και πάντως εκτός εποχής – «μαγκιά» του.
12. Μία τελευταία παρατήρηση: Δημοτική Αρχή είναι σύμπαν το Δημοτικό Συμβούλιο, που εκλέγουν οι πολίτες και όχι μόνον η πλειοψηφούσα παράταξη. Αυτή, ως εκ της εντολής της είναι υπο-χρεωμένη να εκτελέσει – αν έχει – το πρόγραμμά της. Δικαίωμα και υποχρέωση, όμως, της μειοψηφίας, ή των μειοψηφιών, ως εκ της εντολής του, είναι να ελέγχουν και όχι να σιωπούν ή να εξαναγκάζονται σε σιωπή μέχρι τις επόμενες εκλογές.

Δεν παριστάνω τον σοφό και αλάθητο, καταθέτω απλώς ως πολίτης – και επί 44 χρόνια εκλεγόμενος αυτοδιοικητικός – την προσωπική μου άποψη χωρίς να επιχειρώ να την επιβάλω σε κανέναν. Προσπαθώ απλώς να σας προβληματίσω, συμπολί-τες, για να επιλέξουμε το σωστό Δήμαρχο που θα μας εκπρο-σωπήσει την επόμενη τετραετία.