Οι μετρήσεις του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος

Για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο

Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος:
Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια pm 10 κατέγραψαν στις 29 Απριλίου μέσο όρο τιμών 29 μg/m3, στις 30 Απριλίου μέσο όρο τιμών 35 μg/m3, την 1η Μαίου μέσο όρο τιμών 39 μg/m3, στις 2 Μαΐου μέσο όρο τιμών 48 μg/m3, στις 3 Μαΐου μέσο όρο τιμών 38 μg/m3 και στις 4 Μαΐου μέσο όρο τιμών 22 μg/m3.
Τα pm 2,5 κατέγραψαν κατέγραψαν στις 29 Απριλίου μέσο όρο τιμών 15 μg/m3, στις 30 Απριλίου μέσο όρο τιμών 16 μg/m3, την 1η Μαίου μέσο όρο τιμών 17 μg/m3, στις 2 Μαΐου μέσο όρο τιμών 23 μg/m3, στις 3 Μαΐου μέσο όρο τιμών 12 μg/m3 και στις 4 Μαΐου μέσο όρο τιμών 9 μg/m3.
Σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, το όριο για τα pm 2,5 είναι 25 μg/m3 (μέση ετήσια τιμή).
Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr