Παραμένουν τα μέτρα τήρησης των αποστάσεων στο εμπόριο

Σύμφωνα με Υπουργική απόφαση όπως ενημερώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου

Παραμένουν τα μέτρα τήρησης των αποστάσεων στο εμπόριο, σύμφωνα με Υπουργική απόφαση, όπως ενημερώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου. Συγκεκριμένα, απ΄τον ΕΣΒ έγινε ενημέρωση προς τους εμπόρους, για «την Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381/27-6-2020 (ΦΕΚ 3958Β΄), με την οποία παρατείνονται οι περιορισμοί και οι κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, έως και 30 Σεπτεμβρίου 2020 παράλληλα με τους ειδικότερους κατά τόπο περιορισμούς. Η υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας παραμένει σε ισχύ. Ειδικά για την Αττική, η υποχρέωση χρήσης μάσκας δεν περιορίζεται μόνο στους χώρους των καταστημάτων λιανικής αλλά επεκτείνεται και σε όλους τους άλλους τυχόν χώρους εργασίας που διατηρεί η επιχείρηση. Εξαίρεση από την χρήση μάσκας έχουν μόνο όσοι εργάζονται σε ατομικό χώρο, χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου (σύμφωνα με την ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 56924- ΦΕΚ 3957Β΄). Συνημμένα θα βρείτε ενημερωτικό υλικό για τα μέτρα προστασίας (τα οποία καλό είναι να τοιχοκολλώνται στα καταστήματα), το έντυπο αυτοαξιολόγησης προκειμένου οι επιχειρήσεις να διευκολυνθούν στη λήψη των κατάλληλων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού, καθώς και την σχετική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Εργασίας».