ΔΕΠΑ

Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από το 1ο ΕΠΑ.Λ.
Βόλου, σήμερα Τρίτη 21 Μαΐου 2019, στις 11.30 π.μ. στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Ι.Μ. Δημητριάδος – Κ.Καρτάλη –
Γαζή. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι εργασίες που εκπονήθηκαν από
τους μαθητές στα πλαίσια των ερευνητικών εργασιών, των δημιουργικών
δραστηριοτήτων, των εργαστηριακών και τεχνολογικών μαθημάτων και των
πολιτιστικών προγραμμάτων.