Παρουσίαση εργασιών μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Βόλου

Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από το 1ο ΕΠΑ.Λ.
Βόλου, σήμερα Τρίτη 21 Μαΐου 2019, στις 11.30 π.μ. στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Ι.Μ. Δημητριάδος – Κ.Καρτάλη –
Γαζή. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι εργασίες που εκπονήθηκαν από
τους μαθητές στα πλαίσια των ερευνητικών εργασιών, των δημιουργικών
δραστηριοτήτων, των εργαστηριακών και τεχνολογικών μαθημάτων και των
πολιτιστικών προγραμμάτων.