Περιφέρεια Θεσσαλίας: «Χωρίς επιβάρυνση η ατμόσφαιρα στον Βόλο»

«Χωρίς επιβάρυνση είναι η ατμόσφαιρα στον Βόλο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος» αναφέρει η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού  που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια  pm 10 κατέγραψαν στις 6 Αυγούστου  μέσο όρο τιμών 22 μg/m3, στις 7 Αυγούστου μέσο όρο τιμών 14  μg/m3, στις 8 Αυγούστου μέσο όρο τιμών  22 μg/m3 και στις 9 Αυγούστου μέσο όρο τιμών   23 μg/m3.

Τα pm 2,5 κατέγραψαν στις 6 Αυγούστου  μέσο όρο τιμών 10 μg/m3, στις 7 Αυγούστου μέσο όρο τιμών 6 μg/m3,  στις 8 Αυγούστου μέσο όρο τιμών  10 μg/m3 και στις 9 Αυγούστου μέσο όρο τιμών  10 μg/m3.

Σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία,  το όριο για τα pm 2,5  είναι  25 μg/m3 (μέση ετήσια τιμή).

Ανάλογη είναι και η εικόνα στη Λάρισα, καθώς τα αιωρούμενα σωματίδια  pm 10 κατέγραψαν στις 6 Αυγούστου μέσο όρο τιμών 18 μg/m3, στις 7 Αυγούστου μέσο όρο  τιμών  14 μg/m3, στις 8 Αυγούστου μέσο όρο  τιμών 20 μg/m3 και  στις 9 Αυγούστου  μέσο όρο  τιμών  21 μg/m3.