Πόσιμο νερό και δίκτυο αποχέτευσης απ΄τον Πρωθυπουργό ζητούν οι Κριθαριώτες

Πόσιμο νερό και δίκτυο αποχέτευσης ζητούν με έγγραφό τους στον Πρωθυπουργό οι κάτοικοι Κριθαριάς και Πλάκες Βόλου, ζητώντας την παρέμβασή του και για τη συνεργασία των παρόχων στο θέμα… των εργασιών.
Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων, «οι οικισμοί Κριθαριά και Πλάκες είναι δύο οικισμοί του Δήμου Βόλου που απέχουν από τον ιστό της πόλης περίπου 12 χιλιόμετρα με 380 οικογένειες περίπου συνολικά :
• Στην Κριθαριά και στις Πλάκες δεν έχουμε πόσιμο νερό μιας & το δίκτυο είναι πάρα πολύ παλιό και κάθε τρεις και λίγο χαλάει.
• Στην Κριθαριά & στις Πλάκες δεν έχουμε δίκτυο αποχέτευσης ούτε & βιολογικό καθαρισμό.
• Στην Κριθαριά & στις Πλάκες η Δ.Ε.Η πέρασε καλώδια το ένα πάνω στο άλλο ασυνάρτητα και επικίνδυνα για τους κατοίκους.
• Στην Κριθαριά & στις Πλάκες ο Ο.Τ.Ε ακολούθησε το παράδειγμα της ΔΕΗ.
Τελευταία περνάει το φυσικό αέριο από εμάς για να πάει στην πόλη του Βόλου αρχίσουν να σκάβουν ξεχωριστά ο καθένας χαντάκια για να περάσουν οι απαιτούμενες υποδομές του σκοπού και των κατοίκων.
Εμείς λοιπόν που σας στέλνουμε αυτήν την επιστολή σκεφτήκαμε ότι μόνο εσείς θα μπορούσατε κατά κάποιον τρόπο να επιβάλλετε στους πέντε(5) αυτούς παρόχους αγαθών και υπηρεσιών να σκάψουν ένα χαντάκι και να περάσουν όλα τα καλώδια και τις σωλήνες μέσα από αυτό το χαντάκι.