Προχωρούν οι διαδικασίες ίδρυσης Σχολής Επαγγελμάτων Κηδείας

Σύμφωνα με την Σύνοδο των Αντιπροέδρων που έγινε στον Βόλο

Προχωρούν οι διαδικασίες ίδρυσης Σχολής Επαγγελμάτων Κηδείας, σύμφωνα με την Σύνοδο των Αντιπροέδρων που έγινε στον Βόλο, ενώ προγραμματίζεται συνάντηση με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.