Προς διακοπές στην υδροδότηση της Αγριάς λόγω ηλεκτρολογικών προβλημάτων

Ηλεκτρολογικά προβλήματα στο αντλιοστάσιο που τροφοδοτεί την Αγριά, ίσως οδηγήσουν σε διακοπές στην υδροδότηση όπως σημειώνει η ΔΕΥΑΜΒ. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΔΕΥΑΜΒ, «λόγω ηλεκτρολογικών προβλημάτων που προέκυψαν στο δίκτυο ενέργειας του αντλιοστασίου που τροφοδοτεί την περιοχή της Άγριας, ενδεχομένως να παρουσιαστούν διακοπές στην υδροδότηση ωσότου αποκαταστήσει τη βλάβη ο πάροχος ενέργειας».