Πρόσληψη οκταμηνιτών θα αποφασίσει η ΔΕΥΑΜΒ

Με 38 θέματα συζήτησης συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ την ερχόμενη Τρίτη 25 Φεβρουαρίου, στη 1 το μεσημέρι.
Το Δ.Σ. της Επιχείρησης θα αποφασίσει την τοποθέτηση μιας νεοπροσληφθείσας ΙΔΑΧ στις υπηρεσιακές μονάδες του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, τη λύση της υπαλληλικής σχέσης ενός νεοπροσληφθέντα υπαλλήλου ΙΔΑΧ, την πρόσληψη ενός υπαλλήλου ΙΔΑΧ με τους αναμορφωμένους Πίνακες της 3Κ/2018, την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας και την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο Επιχορηγούμενο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση Ανέργων, ατόμων με Αναπηρίες (Α.με.Α.).

Στη συνεδρίαση θα συζητηθεί και θα ληφθεί απόφαση για διοργάνωση ημερίδας στο πλαίσιο της παγκόσμιας μέρας νερού, θα καθοριστεί η αποζημίωση του προέδρου του Δ.Σ. και θα εγκριθούν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τεχνικές ενέργειες στη «Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων οφειλών», προϋπολογισμού 260.000 €, χωρίς ΦΠΑ.

Ακόμη, θα εγκριθεί το επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσεων που αφορούν τη ΔΕΥΑΜΒ για την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δ. Βόλου 2020-2023, όροι διακήρυξης και εκτέλεσης έργων και παράτασης της Προθεσμίας Περαίωσης της Γ’ Φάσης και της Συνολικής Προθεσμίας Περαίωσης της μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Διαχείρισης (Masterplan) υδατικών πόρων Δήμου Βόλου: Μέτρα & έργα ορθολογικής – αποδοτικής διαχείρισης για ύδρευση – άρδευση».