Στο «Τρίτσης» η μείωση κόστους αντλήσεων νερού της ΔΕΥΑΜΒ

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα, εντάσσεται στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» το έργο της ΔΕΥΑ Μείζονος Περιοχής Βόλου με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την μείωση του ενεργειακού κόστους αντλήσεων πόσιμου νερού».

Η χρηματοδότηση του έργου ύψους 2,4 εκ. €, πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αντικείμενο του έργου είναι:
1. Η προμήθεια, η ολοκληρωμένη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων πινάκων ισχύος με ενσωματωμένους ρυθμιστές στροφών στις Γεωτρήσεις και τα Αντλιοστάσια ύδρευσης της ΔΕΥΑΜΒ
2. Η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αναλυτών ενέργειας και Λογισμικού Ενεργειακής Βελτιστοποίησης λειτουργίας
3. Η αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων αντλητικών συγκροτημάτων, με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και
4. Η ενσωμάτωση του εξοπλισμού στο Κεντρικό Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών της ΔΕΥΑΜΒ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1: 2.400.000 €).

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.